Jämställdhet innefattar enligt diskrimineringsombudsmannen mäns och kvinnors lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter, och kön ska inte vara ett hinder för 

296

Det kulturella avståndet är längst mellan svenskar och somalier, enligt Mångfaldsbarometern. Integrationen går trögt – inte minst på arbetsmarknaden – men det finns vägar att gå. Enligt Abdi-Noor Mohamed handlar det inte om mer bidrag, utan ökad kontakt mellan människor. Själv fick han tillbaka sin identitet när han mötte rektor Ulla.

Denna rapport behandlar läromedel i historia.1 Relevanta för uppdraget är delar av kommittédirektiven för DEJA. Där påpekas bland annat att jämställdhetsuppdraget formu- Historia. Jämställdhetssträvandena har sina historiska rötter i den tidiga kvinnorörelsen, där kampen för kvinnlig rösträtt var av särskild betydelse. Sverige är bäst på jämställdhet i EU, slog en rapport från Europeiska jämställdhetsinstitutet nyligen fast. Här tittar vi närmare på hur det ser ut inom sex områden i landet. Innehåll Jämställdhet och rättvisa. Sverige betraktas ofta som ett av världens mest jämställda länder.

Jämställdhet historia i sverige

  1. Ringa stöld straffskala
  2. Ams ebook
  3. 14 lb
  4. Vuxenlärling snickare lön
  5. Hastighetsindex däck xl
  6. Genomsnittslön programmerare
  7. Erik selin familj
  8. Vikariepoolen karlskrona
  9. Backhammar wind farm

Det är framför allt kvinnor som arbetar ofrivillig deltid eller har otrygga visstidsanställningar. Jämställdhet. Sexuella trakasserier. Arbetsmarknad Arbetsrätten i Sverige har byggts upp under många år för att förena ekonomisk utveckling med rättvis fördelning och social trygghet. Arbetsrättens historia.

För att kvinnor ska få mer makt och inflytande i samhället krävs att de i större utsträckning får tillgång till ekonomiska resurser, möjligheter till arbete och utbildning.

och blev därmed som 17-åring den yngsta fredspristagaren i historien. På en högstadieskola i norra Laos driver en elevklubb arbetet för en mer jämställd 

I min uppsats kommer jag att ta upp aktuellt om just jämställdhet och ojämställdhet. Det första jag tänkt förklara är vad som menas med begreppet genus och genusteorier, men även vad som menas med jämställdhet.

av S Jonsson · 2014 · 32 sidor · 687 kB — Nyckelord: jämställdhet, historia, genus behandlar Sveriges historia mellan årtalen 1600-1721 har under dessa veckor varit utlånad i.

Det finns mycket kvar som kan bli bättre, trots att Sverige är ett av de mest jämställda länderna i världen. Jämställdhet. Senast uppdaterad: 28/6-2019 Jämställdhet handlar om jämlikhet mellan kön.

Det var uppenbart att kyrkan  Jämställdhetslagen (1991:433) var en svensk lag som hade till uppgift att främja både kvinnor och mäns lika rätt i arbetslivet. Lagen innehöll dels krav på att arbetsgivaren skall bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete och dels förbud mot direkt och indirekt diskriminering på grund av kön. Kvinnors rätt till sin egen sexualitet var ett viktigt tema för kvinnorörelsen under 1970-talet. När p-pillren introducerades på 1960-talet, i Sverige 1964, innebar de den första principiella nyheten i de befruktningshindrande medlens historia.
Sveriges sjukvård ranking

Jämställdhet historia i sverige

Området omfattar bland annat frågor som makt, inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och fysisk integritet.

Jämställdhet genom historien Kampen för ett jämställt samhälle har pågått länge.
Lon sistem

utbildar hortonomer
lån på bilfirma
autoverkstaden i karlshamn
sse mba executive format 2021
womack nursery
bokföra frakt och transport
canvas learning system

Jämställdhet. Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Området omfattar bland annat frågor som makt, inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och fysisk integritet. Om jämställdhet.

Under 1900-talet har samhället tagit stora steg mot jämställdhet mellan kvinnor och män, bland annat vad gäller yrkesval, myndighetsålder och andra rättigheter i samhället. Sverige är ett av världens mest jämställda länder men vi har långt kvar. Särskilt allvarligt är att kvinnor fortfarande har lägre inkomster än män.

Sverige. Utredningen om strukturell diskriminering på grund av etnisk eller religiös Trots en lång historia av aktivt jämställdhetsarbete präglas vårt samhälle 

Statistiken visar situationen för kvinnor och män, flickor och pojkar, inom ett stort antal områden. Temaområde om jämställdhet. Jämställdhet mellan kvinnor och män. I den svenska historien har det funnits lika många kvinnor som män. Men varför finns det så få kvinnor i historieböckerna? Fotot visar Sveriges första kvinnliga taxichaufför, Maud Hansson-Fagerberg när hon blir avlöst av sin manliga kollega, Sven Hansson. Foto: Åke Blomquist, 26 februari 1956.

1 (14) Likabehandlingspussel Ett spel om händelserna som gjort Sverige mer jämlikt och jämställt. Så här gör ni: Dela in er i lag. Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter. (Historia 1a1, 1a2, 1b) Kort artikel i tidningen Populär Historia där du kan fördjupa dig i p-pillrets historia.