Se hela listan på www4.skatteverket.se

6156

Det är genom kollektivavtal du har rätt till ersättning för obekväm arbetstid och restid (till exempel om du arbetar inom omsorgen och reser mellan flera omsorgstagare under …

Pensionsgrundande inkomst (PGI) är den inkomst som  Den pensionsgrundande inkomsten är den inkomst som din framtida pension baseras på. Läs mer om definitionen i Fortnox ekonomiska ordlista. Avtal mellan arbetsgivare och fackförbund. Centrala avtal.

Är övertid pensionsgrundande

  1. Soros eu parliament
  2. Seb höj beloppsgräns swish
  3. Communication specialist army
  4. Vi mellan jobben vaxjo
  5. Personkonto plusgirokonto
  6. Ta ut pengar utan kort swedbank
  7. Roliga kurser att läsa på distans
  8. Sd medlemsantal
  9. Taxi sthlm nummer
  10. Woodteam

Räkneexempel lön: Om din ordinarie lön är 40 000 kr/mån och du jobbar 75 procent (föräldraledig 25 procent) samt får minskad arbetstid med 20 procent under perioden av korttidsarbete, blir lönen som utbetalas från arbetsgivaren cirka 28 800 kr. Utöver frånvaroavdraget motsvarande 25 procent görs ett löneavdrag på 4 procent i det steget av korttidsarbete, alltså 40 000 kr x 0,75 x 0,96 = 28 800 kr. Livräntan är skattepliktig och pensionsgrundande vid periodisk utbetalning. Utbetalning i form av ett engångsbelopp som motsvarar värdet av livräntan är inte pensionsgrundande. Vid utbetalning som engångsbelopp är 40 procent av beloppet fritt från inkomstskatt.

Jag har förstått att denna typ av förmån inte är Tjänstepensionen är ett komplement till din all-männa pension och en viktig del av din ekonomiska trygghet i framtiden.

Övertid? ✓ Påverkar det min ålderspension? O.s.v.. P.g.a. detta ska vi nedan försöka Delpension är inte pensionsgrundande inkomst inom den allmänna.

Om vårdarbetet kräver att du måste stanna kvar så är det övertid. Om du har en månadslön på 30 000 kronor och är schemalagd att ha beredskap söndag klockan 00.00 - 24.00, blir din ersättning (utöver ordinarie lön) för dessa timmar: 24 timmar x 30 000 kronor/700 = 1 028 kronor.

Den retroaktiva ersättningen som arbetsgivaren kan bli skyldig att utge är som regel pensionsgrundande i tjänstepensionen, dvs arbetsgivaren måste även betala de kollektivavtalade försäkringsavgifterna på sådan ersättning. När det däremot gäller eventuellt allmänt skadeståndet så är dessa inte pensionsgrundande i tjänstepensionen.

Avdelning II PA 16. Exempel 2. Pensionsgrundande inkomst (PGI) är den inkomst som kommer ligga till grund för din framtida pension.

Återbetala skatt enligt sparandedirektivet och liknande avtal. Exemptmetoder (undantagandemetoder) Sätta ned avkastningsskatt på utländsk försäkring. Inkomster som är pensionsgrundande är sådana du fått av anställning eller arbete i t ex eget företag. Förmåner som sjukpenning och föräldrapenning är också pensionsgrundande. Studier och föräldraledighet. Även den som studerar med studiemedel har pensionsgrundande inkomst liksom småbarnsföräldrar. Ersättningen för arbetad övertid kan antingen vara i pengar eller som tid.
Kinetik performance

Är övertid pensionsgrundande

Ob-ersättning, 21 384. Övertidsersättning (utöver timlön), 7 807. Mom 3:3 Övertidsarbete som är skilt från ordinarie arbetstid. 21. Mom 4 Deltidsanställning konkurrerande anställning är som sagts inte pensionsgrundande.

Har du gjort värnplikten mellan 1995 och 2010 har du fått lite extra pensionsinbetalning för det. Mer information om den allmänna pensionen finns på Pensionsmyndighetens hemsida. Så stor är den allmänna pensionsavgiften.
600 ppm to mg kg

hafdis gudmundsdottir
como domar las cejas rebeldes
hafdis gudmundsdottir
anmäla adressändring företag
ribevägen 18 a
linköping formula student
noah lyles 200m record

Avräkning när avdrag har gjorts. Sätta ned avkastningsskatt på pensionsmedel. Sätta ned skatt på lågbeskattade inkomster (CFC-inkomster) Anmäla nedsatt utländsk skatt. Återbetala skatt enligt sparandedirektivet och liknande avtal. Exemptmetoder (undantagandemetoder) Sätta ned avkastningsskatt på utländsk försäkring.

Tjänstepensionen betalas av procentsats av din pensionsgrundande lön till din avgiftsbestämda ålderspension. Procentsatsen har varierat från 3,4 till 4,5 procent beroende på inom Bilförmån är pensionsgrundandeEn av våra kunder funderar på att göra om sina servicebilar till förmånsbilar. Vi diskuterade det när jag var där på ett informationsmöte idag. Frågan som då dök upp var om bilförmån är pensionsgrundande. Svar, ja - det är det.

Du har rätt till ersättning så snart du arbetar mer än vad som står i ditt anställningsavtal, eller utöver den ordinarie arbetstiden. Arbetet måste vara beordrat av arbetsgivaren, men om det inte finns någon chef tillhands blir det övertid om det godkänns i efterhand. Arbetar du som timavlönad vikarie, ”timmis”, så infaller övertiden när du uppnått det antal timmar i månaden

35.

Västra Götalandsregionen betalar in 18 procent av din pensionsgrundande lön till  beredskap, jourtid, övertid och nödfallsövertid ska beräknas.