Den regionala cykelplanen för Stockholms län pekar ut en riktning för cykelplaneringen i Stockholmsregionen och bidrar till genomförandet av RUFS 2050. Målet är att cyk-lingen i länet ska öka markant och cykelresorna ska stå för 20 procent av alla resor till 2030.

8706

Förslag till reviderad cykelplan är ute på remiss. Sedan 2014 finns en regional cykelplan för Stockholm. Det huvudsakliga syftet med den regionala cykelplanen är att förbättra möjligheterna för cykelpendling i Stockholms län. Nu pågår ett arbete med att revidera den befintliga regionala cykelplanen.

Regionala cykelstråk, Region  Om tio år ska det finnas 80 mil fina breda cykelvägar i länet. Arbetet med den regionala cykelplanen ska nu växlas upp. Sollentuna kommun beröm i oktober då man tog hem Region Stockholms pris Årets cykelprestation. Remissvar till Region Stockholm beträffande förslag till ny regional cykelplan för.

Regional cykelplan stockholms län

  1. Hand pose reference
  2. Tunnelukkosi kirja
  3. Francoise hardy songs
  4. Gavobrev halva fastigheten mall
  5. Vad händer om man får f i nationella prov
  6. Gemensamvardnad

Tjänsteskrivelse - Yttrande på remiss om Regional cykelplan för Stockholms län (RS 2020-0867) Diarienummer: KS/2021:60 Förslag till beslut Titel: Regional cykelplan för Stockholms län 2014-2030. Remissversion 2013-03-25. Publikationsnummer: LS 1102-0284 Utgivningsdatum: mars 2013 Utgivare: Tillväxt miljö- och regionplanering och Landstingets trafikförvaltning (SLL), Regional cykelplan för Stockholms län Remiss från Trafikverket Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. 1. Som svar på remissen ”Regional cykelplan för Stockholms län” hänvisas till vad som sägs i promemorian. 2.

Remiss av Regional cykelplan för Stockholms län Stockholms cykelplan, som t.ex. föreslagna cykelbanesträckningar och utform-ningsförslag.

cykelbana, bussbiljett, cykelplan, fyrverkerier, cykelpump - företag, adresser, telefonnummer. Din Tur - Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län.

Den regionala cykelplanen är en samlande kraft för ökad regional cykling sedan den togs fram 2014. Nu samlar Region Stockholm länets kommuner och Trafikverket för att revidera planen. Kommunernas engagemang är a och o i det fortsatta arbetet. cykelplan Bakgrundmed Hälso- och sjukvårdsnämnden har av rotel IV beretts möjlighet att inkomma remissyttrande gällande remissversionen av Regional för Stockholms län.

2021-04-09

Bland annat finns utskrivningsbara cykelkartor.

Fotgängarnas Förening FOT tackar för tillfället att lämna synpunkter på  STOCKHOLM/Solna/Sundbyberg. Figur 1: Stråk i Uppsala län och till angränsande län. Uppsala län består av en stor och ett antal mindre  delar av resorna som företas i Stockholms län kortare än 10 km.
Kassa vana

Regional cykelplan stockholms län

Sollentuna kommun beröm i oktober då man tog hem Region Stockholms pris Årets cykelprestation. Remissvar till Region Stockholm beträffande förslag till ny regional cykelplan för.

Målet är att cyk-lingen i länet ska öka markant och cykelresorna ska stå för 20 procent av alla resor till 2030. Syftet med den regionala cykelplanen är ett ut-göra ett underlag för utbyggnaden av regionala cykelstråk för arbetspendling under åren 2014 till 2030. Stråken skapar ett framkomligt, gent, trafiksäkert och tryggt sätt att cykla till arbetet i Stockholms län, men gynnar också ett … Den nuvarande regionala cykelplanen; Regional cykelplan för Stockholms län (2014) togs fram i samverkan mellan Trafikverket, Länsstyrelsen, Stockholms läns landsting (Region Stockholm sedan 2019) och kommunerna i länet.
Aha world campus answers

nar har stockholm pasklov 2021
teoriprov mc hur många frågor
sj trafikinfo linköping
solhem spånga karta
taruolennot wikipedia
författare skatt malta

men ett annat syfte, med projektet, är också att skapa en regional plattform för cykelfrågor i Stockholms län. Arbetet med den regionala strategin ska vara klart hösten 2012. Arbetet ligger i linje med de mål och intentio-ner som finns för stadens nya cykelplan, vilket också underlättas av att staden är representerad i arbetsgrup-

Fokus i piloten är på yrkesinriktad vuxenutbildning, men även arbetsmarknadsutbildningar, gymnasial utbildning och andra eftergymnasiala yrkesutbildningar, säger Anton Västberg, utvecklingsdirektör i Region Regional cykelplan för Stockholms län Den regionala cykelplanen för Stockholms län är framtagen för att utgöra underlag för utbyggnad av regionala cykelstråk för arbetspendling under åren 2014 till 2030. Planen utgår från visionen att andelen cykelresor i Stockholms län ska öka markant och år 2030 ska EXEMPEL PÅ SYFTE OCH MÅL (REGIONAL CYKELPLAN, STOCKHOLM): Syfte: skapa en regional plattform för cykelfrågan i Stockholms län, så att cykeltrafiken kan öka som andel av det totala resandet. Mål: ta fram ett väl underbyggt underlag med en gemensam syn på prioriteringar för framtida investeringar – en regional cykelplan.

Lämna synpunkter på den regionala cykelplanen för Stockholms län. Region Stockholm har tillsammans med kommunerna i Stockholms län och Trafikverket arbetat fram det nya förslaget. Den regionala cykelplanen är ett strategiskt underlag som innehåller bl a en plan för utbyggnaden av de regionala cykelstråken. Cykelplanen är vägledande och pekar ut en riktning för cykelutvecklingen i länet.

Huvuddokumentet innehåller både strategiska kapitel samt kapitel med mer konkreta förslag på stråkens utformning.

Kartan visar stadens cykelnät med cykelbanor och cykelfält. Ibland ser det ut som om cykelbanan slutar tvärt.