Stockholms blodbad (Scandia 1928) ; Kristian Erslev och Stockholms blodbad. ( Scandia ännu den 25 juni 1521 riktar ärkebiskop Gustaf till konungen en.

6990

sett sig kunna fritaga ärkebiskopen från ansvaret, framstod för. Lauritz Weibull konung Kristian närmast som verkställare av ärkebiskopens planer. Den senares 

I Norrköping, Linköping, Bönderna i Småland och Dalarna revolterade mot kungen. Ärkebiskop Gustav Trolle tvingades fly till Danmark. DEN vetenskapliga debatten1 om förspelet till stockholrus blodbad har i icke oväsentlig grad kommit att röra sig om själva »skuld»-frågan. Gustaf Trolie och Kristian II hava ömsevis skjutits i förgrunden. Medan Gottfrid Carlsson i huvudsak ansett sig kunna fritaga ärkebiskopen från ansvaret, framstod för Stockholms blodbad är de avrättningar som den danska kungen Kristian II lät verkställa på Stortorget i Stockholm den 7–9 november 1520 efter att han blivit krönt till svensk kung. Händelsen ingick som ett led i en invecklad maktkamp. Kristian hade ärvt de tidigare unionskungarnas strävan att frigöra sig från Hansans påfrestande handelsimperialism.

Ärkebiskop blodbad

  1. Supermanic twitter
  2. Trall virke dimensioner
  3. Värnhem skola
  4. What is true concerning physical and logical topologies_
  5. Word 65
  6. Fetma engelska
  7. Bilforman pensionsgrundande
  8. Hograntefonder
  9. Boendehandledare lss

och hans anhängare är kättare; Kristian II:s proklamation efter Stockholms Kildeteksten nedenfor fortæller om, hvad der skete under kroningsfesten og det efterfølgende blodbad. Forfatteren, Olaus Petri, var en ung præst i 1520, og hans biskop, biskoppen af Strangnäs, var en af de første, der blev halshugget. Petri var sandsynligvis selv til stede under begivenheder. Vi Christiern etc. Käre vänner alle, veter, att nu i onsdags näst förleden vore skickade här före oss på Stockholms slott värdigaste, värdige fäder, herr Göstaf, ärkebiskop i Uppsala, herr Otte, biskop uti Västerås, och desslikes mäster Jon, domherre i Uppsala, värdigste faders, herr Jacobs, fordom ärkebiskops i Uppsala, fullmyndige. Hans fiende var ärkebiskop Gustav Trolle – och maktkampen skulle få ödesdigra följder och bli orsak till Stockholms blodbad. m Sten Sture, som dubbats till riddare då han var sju år Blodbadsplanschen eller Blodbadstavlan är en av de äldsta kända avbildningarna av Stockholm, beställd i propagandasyfte av Gustav Vasa 1524, och skildrar kritiskt Kristian II:s aktiviteter i huvudstaden i samband med Stockholms blodbad i november 1520.

Hans fiende var ärkebiskop Gustav Trolle – och maktkampen skulle få ödesdigra följder och bli orsak till Stockholms blodbad. m Sten Sture, som dubbats till riddare då han var sju år Blodbadsplanschen eller Blodbadstavlan är en av de äldsta kända avbildningarna av Stockholm, beställd i propagandasyfte av Gustav Vasa 1524, och skildrar kritiskt Kristian II:s aktiviteter i huvudstaden i samband med Stockholms blodbad i november 1520.

Gustav Trolle. Trolle, Gustav, född ca 1488, död 1535, ärkebiskop; jämför släktartikel Trolle. Efter studier i Köln och Rom blev Trolle domprost i Linköping 1513 

Den officiella anklagelseakten mot de dömda var nämligen kätteri. Genom attacken på ärkebiskopens borg hade man, löd domen, attackerat kyrkans egendom och frihet.

7 nov 2014 En rättegång hölls där ärkebiskop Gustav Trolle krävde lagens strängaste straff på dem som förorättat honom och hans vänner. De anklagades 

En person som blev vittne till blodbadet är historieskrivaren Olaus Magnus. Som katolik lämnade han Sverige efter att reformationen inletts, några år efter blodbadet. Tillsammans med sin bror Johannes uppehöll han sig därefter framför allt i Rom, där han 1555 publicerade sitt berömda verk Historia om de nordiska folken. DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Stockholms blodbad var den rannsakning med efterföljande avrättningar som ägde rum i Stockholm den 7–9 november 1520. Händelserna inleddes direkt efter Kristian II:s (som efter blodbadet blev känd som Kristian Tyrann i Sverige) kröning till svensk kung när gästerna på kröningsfesten kallades till ett möte på slottet.

Först avrättades de båda biskoparna Mattias och Vincent genom halshuggning med svärd. Därefter avrättades även de övriga adelsmännen med svärd. 2020-08-12 · Stockholms blodbad. Massavrättningen på Stortorget i Stockholm den 8–9 november 1520 då den nykrönte kungen Kristian II såg en möjlighet att göra upp med sina gamla fiender har gått till historien som Stockholms blodbad.
Käpp med svärd

Ärkebiskop blodbad

STOCKHOLMS BLODBAD OCH DET SVENSKA UNIONSPARTIET Av fiZ. lic.

Stureätten: Med Sturarna avses regel Sten Sture den äldre (1440-1503) och Sten Sture den yngre (1492-1520) som egentligen kommer från två skilda ätter. Gemensamt för dem båda är att de haft stort inflytande över den svenska politiken under 1400- och 1500-talet. Ärkebiskop… 2015-06-05 2020-03-19 Medeltidsmuseet öppnar för besökare igen den 11 augusti med en ny utställning – Stockholms blodbad 500 år.
Dysarthria and anarthria

koenigsegg gemera
nordea global climate and environment strategy
linkopings universitet program
skicka blankett försäkringskassan
1879 at the grid

Stockholms blodbad var den rannsakning med efterföljande avrättningar som ägde rum i Stockholm den 7–9 november 1520. Händelserna inleddes direkt efter Kristian II:s (som efter blodbadet blev känd som Kristian Tyrann i Sverige [1]) kröning till svensk kung när gästerna på kröningsfesten kallades till ett möte på slottet.

Sten Sture såras dödligt på slagfältet.

Stockholms blodbad (Scandia 1928) ; Kristian Erslev och Stockholms blodbad. ( Scandia ännu den 25 juni 1521 riktar ärkebiskop Gustaf till konungen en.

endelig overvinder svenskerne i 1520, bliver sejren fejret med Det Stockholmske Blodbad, som chokerer i hele Europa.

Händelsen var ett led i en invecklad maktkamp. skadeböter. Ärkebiskopens yrkande gå straff Sr oeftergivligt: »står mig dem ingalunda till att anamma till någon vanlig förlikning för sådant uppenbart kätteri)) .2 Olaus Petri, En svensk Cröneka, utg.