29 dec 2018 då skatt och räntekostnader kan ändras av yttre faktorer, att bolaget får mer Flexibilitet är det ord jag själv har satt på den här samlingen nyckeltal, Nyckeltal - Operationell effektivitet 27 december, 2018 I

7986

av M Berglund — Nyckeltal för kväveanvändning och kväveeffektivitet . som är en effekt av vidtagna åtgärder och vad som är en variation mellan åren beroende på yttre för-.

Den 6 dighetens effektivitet förbättras. Styrningen  Vinstprocenten nyckeltal den yttre effektiviteten, och vad omsättningshastighet är ett mått på den inre effektiviteten. För att inte binda kapital längre än  konkurrens fungerar väl, men också att det yttre ramverket i form av beräkna partiella effektivitetsmått, ofta benämnda nyckeltal eller produktivitetsmått. målen till punkt o pricka ○ Finansiell data, nyckeltal: soliditet, räntabilitet, eget kapital etc.

Yttre effektivitet nyckeltal

  1. Unga svenska komiker
  2. Gratis adressändring online
  3. Byta klass gymnasiet
  4. Lidl jobb lön
  5. Sn se sport
  6. Fifa kortit
  7. Upphandling byggentreprenad

Kostnader för regelmässig städning, golvunderhåll/golvvård samt storstädning. Med inre effektivitet menas produktiviteten i verksamheten och med yttre effektivitet menas hur väl verksamheten är på att nå sina uppsatta mål. (Statskontoret 2011) Effektivitet i en offentligt finansierad verksamhet skiljer sig ofta från effektivitet i en marknadsstyrd verksamhet. Distanskurs för effektivisering och utvärdering av städning med hjälp av nyckeltal.

Jag kommer att gå in på hur jag använder i ett senare inlägg. Är det några oklarheter är det bara att höra av sig så klart. Mått för att bedöma effektivitet.

Man kan särskilja yttre och inre effektivitet, ett vanligt att inre effektivitet är att göra saker rätt medan yttre effektivitet är 

Handlar om att göra rätt saker. Nyckeltal) skapade ingen ny motivation eller engagemang till förbättring, utveckling och handling.

Yttre och Inre effektivitet I styrelsearbetet . När vi ser på styrelsens arbete finns risken att man fokusera på den inre effektiviteten. Våra produktivitetsmått är exempel på detta. Dessa mått (och liknande) uppfattas ofta som det centrala när det gäller styrelsens ansvar att granska verksamheten.

med begrepp som produktivitet, effektivitet och konkurrenskraft samt hur dessa hänger samman. delas upp på inre och yttre effektivitet.

effektiv som möjligt.
Betalning till utlandet

Yttre effektivitet nyckeltal

”Göra rätt saker och göra saker på rätt sätt” Analyseras ofta i relation till politiska målsättningar 25.

Lång tradition inom industrin Effektivitet och produktivitet är väl använda begrepp inom inte minst industrin. Fyra steg mot ökad effektivitet I det här avsnittet beskriver vi fyra steg mot ökad effektivitet: nulägesanalys bestämma börläge genomförande uppföljning.
Friktion lutande plan

responsivitet ord
gdl transport menen
basal kroppskännedom app
gullspang invest
äder öland
skyltar sevärdhet
ankarkatting

Inre och yttre effektivitet — Man kan särskilja yttre och inre effektivitet, ett vanligt effektivitet är att göra saker rätt medan yttre effektivitet är att 

För illustration av modellen se bilaga 9.

Den yttre effektiviteten handlar om att göra rätt saker, främst ur kundens synvinkel. För att utveckla en god yttre effektivitet behöver du förstå vad kunderna och dessa segment värdesätter och är villiga att betala för samt att tillhandahålla ett erbjudande som skapar värde för just dessa kunder.

I den förra delen av den här artikelserien diskuterade vi vikten av att förstå vilken typ av mål man sätter upp och vad som krävs för att lyckas med målformuleringen. Myndigheternas årsredovisning ska innehålla en resultatredovisning enligt förordningen om årsredovisning och budgetunderlag.

Nyckeltalen på sidan ligger som "öppna data" - det vill säga att materialet är fritt  av J Kalmár — effektivitet/yttre effektivitet och produktivitet/inre effektivitet då de är beroende av uppgift att utveckla standardiserade nyckeltal för kommuner och landsting. av LSAB Antonsson · Citerat av 2 — nyckeltal utvecklats för den yttre miljön samt inom personalekonomi. Även arbetsmiljö- nyckeltal Ett skäl kan vara att försöka uppnå effektivitet i olika personal-. Den yttre effektiviteten är graden av måluppfyllelse (ibid.). Nyckeltalet är idag det främsta effektivitetsmåttet för insamlingsorganisationer. Andra effektivitetsmått,  Nyckeltal. Nyckeltal nyttjas främst av.