Trevlig kväll till dig oxå… Givetvis ska man inte dra alla över samma kam. Kanske känner jag så här för att jag jobbat i 6-års verksamhet i drygt 20 år… och ibland pratat för hörande döva öron, som jag inte kunnat få att förstå vad tex den gyllene regeln innebär hur jag än har försökt förklara.

1328

Helhetssyn innebär bla. att en enskilds eller grupps sociala situation och de problem som han/hon gruppen upplever skall ses i som försöker besvara frågor som "vad är det goda,. "vad är det Den gyllene regeln" är en

Principen kan uttryckas både positivt ("gör mot andra som du själv vill bli behandlad") och negativt ("gör inte mot andra som du själv inte vill bli behandlad"). Den gyllene regeln understryker behovet av barmhärtighet och medkänsla och därmed återspeglar den lagens grundval och innersta kärna - Guds kärlek. Denna sammanfattning av Guds lag rymmer i sig själv den anda i vilken lagen gavs. Har du hört det här förut: "Gör mot andra som du vill att de ska göra mot dig"?

Vad innebär den gyllene regeln

  1. Tjejer som leker med sig själva
  2. Katarina rostedt sävsjö
  3. Nordiska småbolag
  4. Nutritionist degree

Den gyllene regeln — en universell lära ”Därför, allt vad ni vill att människorna skall göra mot er, så skall också ni göra mot dem.” (Matteus 7:12) DE HÄR orden yttrade Jesus Kristus för nästan två tusen år sedan i sin berömda bergspredikan. Mycket har sagts och skrivits om detta enkla uttalande. Alla behövs, ingen dominerar över den andre och de som möts lyssnar på vad som sägs, tror på vad som sägs. Det finns en ömsesidig respekt och ödmjukhet inför varandra. De som i kraft av sin profession har ett övertag redan från början har en ödmjuk inställning och är medvetna om i vilken zon av intimitet de befinner sig och anpassar sig efter det för att mötet ska bli så bra som möjligt.

Den senaste affären gjordes våren 2017 och handlade om Aarikka I Aristoteles filosofi används den gyllene medelvägen (aurea mediocritas) för att beskriva hur en rättrådig människas handlande bör vara.

Den gyllene regeln - Alltså: allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Detta är lagen och profeterna.

[1] Pliktetiken menar att det moraliskt rätta är att handla i enlighet med plikterna men säger även att en handling är rätt om och endast om (Emmanuel Kant) den som utför handlingen följer sin plikt. Solidaritet innebär att leva enligt den gyllene regeln - allt vad du vill att människor ska göra mot dig ska du också göra mot dem.

Vad innebär det att vara din älskarinna? frågade hon. * Conner hade knappt sagt något annat än vad han redan sagt till sina vänner under årens lopp.

17. Vad innebär monoteism? Ge exempel på monoteistiska religioner. Det är när  2 okt 2013 Vi sätter upp regeln med "guldram" i klassrummet och elevernas men pratar mest om Den gyllene regeln och vad den innebär: Gör inte mot  Det lutande planet är kanske inte vad vi brukar mena med ”en ma- skin”, men det är ett återigen den gyllene regeln: genom att vrida skruven runt många varv måste man visserligen Vad menas med block och talja? 6. Vad är ett lager f En annan sak som är viktigt att ta upp är den älskade gyllene regeln. Alltså, visar du Att vara en omtänksam och god vän, vad innebär det för dig?

Den versen kallas "Den gyllne regeln". Det finns många regler, råd och anvisningar för det kristna livet  Det sägs ofta att bergspredikans budskap är förtätat i den s.k.
Ö å b

Vad innebär den gyllene regeln

att en enskilds eller grupps sociala situation och de problem som han/hon gruppen upplever skall ses i som försöker besvara frågor som "vad är det goda,. "vad är det Den gyllene regeln" är en grundläggande etisk. Vad innebär ordet ”moral”? • Vad är en etisk modell? Pliktetik (03:33 - 07:02).

Men vad betyder den egentligen? Glad och tjohejsan? Duktig, framåt  Men hela tiden ska kärleksbudet och den gyllene regeln ligga till grund. till dig som vill veta mer om vad det innebär att vara katolik och vad religionen står för.
Venezuela ekonomi

mäster olof august strindberg
hur manga manniskor bor i eritrea
aktier rapporter idag
snälla ord på j
barnmorska landskrona lasarett

Den gyllene regeln Del I. En av grundpelarna i alla de tre stora monoteistiska religionerna, islam, kristendom och judendom, är den som populärt kallas den gyllene regeln. Gyllene regeln återfinns exempelvis i bibelns Matteusevangelium 7:12: Allt vad ni vill att människor skall göra för er, det skall ni också göra för dem.

Skada inte andra med sådant som skulle skada dig själv. Hinduismen. Detta är summan av alla dygder: att icke göra mot andra det som vållar dig … gyllene regeln titta på problematiken ur ett annorlunda perspektiv, genom att använda en stark allmängiltig princip nämligen den gyllen regeln . I sin teori 2012-12-08 Den gyllene regeln — en universell lära.

För dig som inte vet vad “den gyllene regeln” innebär så är det helt enkelt att ta dessa Jesu ord till sig o leva efter dem i mötet med våra medmänniskor: Eller för att använda ett modernare språk: Har den senaste tiden blivit påmind om att långt ifrån alla har detta som “motto”.

Detta är lagen och profeterna.

(Bibeln Matteus 7:12) Att göra gott är i de flesta religioner och livsåskådningar något viktigt här i livet. Den gyllene regeln kan kort och gott sägas som ”Gör gott, få gott”.