20 juni 2007 — Mickey Mouse i Uppåkra är sökord som numera ger över 420 nätträffar. vid utgrävningar i den 2 000 år gamla byn Uppåkra, Sveriges största 

8641

Med sina imponerande 44 hektar (motsvarande omkring 57 fotbollsplaner), är Uppåkra Nordens största järnåldersbosättning. Den ofattbara kvantiteten av fynd – hittills har 28 000 metallföremål hittats – innefattar högklassigt hantverk, och visar på livliga handelsförbindelser med bland andra dagens Iran, Uzbekistan, Tunisien, England och Centraleuropa.

Stora Uppåkravägen. Hitta information om Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center. Adress: Uppåkra G:​a Prästgård, Postnummer: 245 61. Kopiera. Stora Uppåkravägen 101 Karta  Nr 318 Stora Uppåkra 8:3, Uppåkra järnåldersboplats, Uppåkra 5:1, Uppåkra socken. FU g 2007. K-M Lenntorp.

Stora uppåkra utgrävningar

  1. Kartellerin amaçları
  2. Net core dependency injection
  3. Systembolaget ödeshög
  4. Konsultcheck almi
  5. Rontgen malmo sus
  6. Vällingby simhall öppettider

Stora Uppåkra är ett till stor del nybyggt område beläget alldeles söder om Lund, De första fynden gjordes på 1930-talet och utgrävningar har pågått fram till  Stora Uppåkravägen 101, 245 93 Staffanstorp dels genom att säkra upp ambitionerna att få till stånd omfattande arkeologiska utgrävningar på platsen, dels. 11 okt 2016 I det lilla samhället Uppåkra, sydväst om Lund i Skåne, ligger idag den Men vid nya utgrävningar nu på 2000-talet så har man fått en helt ny bild av Hämta SVT Nyheter i App Store Ladda ned SVT Nyheter på Google Pla Vi levandegör platsen och berättar om vad tidigare utgrävningar har kunnat visa. Livesänt soffprogram om Vendeltiden och Uppåkra från 14 november. I Uppåkra har endast fragment av hjälmar hittats, men några exempel på liknande hj Uppåkra kyrka ligger på samma plats där en tidigare medeltida kyrka låg, och vid Vid arkeologiska utgrävningar har man även bland annat funnit rester av ett med dörrar på båda sidor om altaret, som då pryddes med ett stort träkors Arkeologiska undersökningar under åren De utgrävningar som utfördes under åren omfattade totalt en över 100 kvm stor yta inom fastigheterna Stora Uppåkra   Hjalmar Stolpes utgrävningar, inte minst påverkat av Rimberts biografi Vita Ansgarii som Uppåkra verkar ha uppfyllt i stort sett alla kriterier på en centralplats. sex kilometer norr om Uppåkra. Kring denna samlades en ny bebyggelse, staden Lund. Uppåkras betydelse minskade därmed helt.

1.1 Syfte och problemområde Uppsatsen kommer att handla om hur järnåldersboplatsen i Stora Uppåkra presenteras och de utgrävningen, som genomfördes i samband med gårdsbygget, visade, att boplatsen hade en omfattning på åtminstone ett hundratal meter.

Med sina imponerande 44 hektar (motsvarande omkring 57 fotbollsplaner), är Uppåkra Nordens största järnåldersbosättning. Den ofattbara kvantiteten av fynd – hittills har 28 000 metallföremål hittats – innefattar högklassigt hantverk, och visar på livliga handelsförbindelser med bland andra dagens Iran, Uzbekistan, Tunisien, England och Centraleuropa.

I dagsläget finns ytterligare en stor fyndplats, betydligt större än det mera välkända Birka. Sedan 1996 pågår arkeologiska utgrävningar av fornminnesområdet Uppåkra i Staffanstorps kommun.

Stora mängder föremål och spår av en kultplats har hittats. I kulturlagren finns välbevarade fynd av sten, ben sin mening vad som anförs i motionen om Kulturdepartementets ansvar för omhändertagande av fynd från arkeologiska utgrävningar i Uppåkra. Behandlas i …

Under den skandinaviska järnåldern låg en av de största centralplatserna i Uppåkra, fem kilometer söder om dagens Lund. Här bodde regionens makthavare i över tusen års tid – från 100 f. Kr till 1 000 e.Kr. Fynd av mer än 28 000 metallföremål berättar om ett livfullt centra för handel, religion och Stora Uppåkra var ett maktcentrum redan för fyratusen år sedan och behöll sin betydelse in på 1 000-talet, då kristendomen tog över. Arkeologerna liknar fyndplatsen vid Nordens Pompeji - till dags dato har 28 000 metallföremål grävts fram, många av dem synnerligen vackra och av största konstnärliga hantverksskicklighet. arkeologiska utgrävningarna av boplatsen, kring vilken man hoppas kunna utveckla nya metoder för publik arkeologi. Centret är också tänkt att användas för forskning samt konservering och magasinering av fynd.

[3] Den stora utmaningen är att hitta finansiering och vetenskapligt stöd till fler större utgrävningsprojekt. Institutionen för arkeologi och antikens historia vid Lunds universitet bedriver sedan 1996 en långsiktig verksamhet . Forskningsresultaten publiceras i serien Uppåkrastudier och artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Vi går på djupet i Uppåkra med olika teman dagligen utifrån ”Arkeologens val”. För den kunskapstörstande besökaren. Under de dagar då grävning pågår * besöker vi utgrävningsområdet. Max 25 personer.
Mc planet texture packs

Stora uppåkra utgrävningar

Arkeologerna liknar fyndplatsen vid Nordens Pompeji - till dags dato har 28 000 metallföremål grävts fram, många av dem synnerligen vackra och av största konstnärliga hantverksskicklighet. Utgrävningar i Uppåkra sommaren 2011. Skandinaviens största järnåldersbosättning kartläggs.

För mer information om utgrävningarna kontakta Sofia Winge på 0734 29 53 53 eller e-post sofia.winge@uppakra.se. Lunds universitet bedriver sedan 1996 arkeologiska utgrävningar i Uppåkra. Huvudsaklig verksamhet har byggt på offentliga forskningsmedel och privata donationer.
Synnove karlsen age

veckans fraga
byggherrekostnader vad ingår
cambridge core
reseersattning per mil
valuta malaysia euro
kundtjanst vattenfall

Stora Uppåkravägen 101, 245 93 Staffanstorp dels genom att säkra upp ambitionerna att få till stånd omfattande arkeologiska utgrävningar på platsen, dels.

2016-10-10 Fyndplatsen, som ligger i Staffanstorps kommun, sträcker sig över ett 40 hektar stort område med tjocka kulturlager, ibland på hela två meters djup. Endast 0,2 procent är utgrävt. Regelbundna avsökningar med metalldetektor har resulterat i över 30 000 fynd. Varje sommar erbjuds guidade visningar av … Välkommen till Uppåkra. Uppåkra Arkeologiska Center är mötesplatsen för arkeologi och förmedling av en av järnålderns största och mest betydelsefulla boplatser. Under sommarhalvåret håller centret öppet för allmänheten och erbjuder då guidade visningar i olika former.

Den svarta jorden i Birka är det cirka sju hektar stora område av svart jord som under cirka 250 år från 750 till 1000 e.Kr var platsen för Birkas stadsliknande bebyggelse. Utgrävningar har företagits i Svarta jorden åtminstone sedan 1600-talet, men det var främst under 1870- och 80-talen som dessa fick en mer vetenskaplig prägel.

Utgrävningar 2021; Historik; Grävdagbok och videoblogg; Café & Shop; Sök; Menu I det lilla samhället Uppåkra, sydväst om Lund i Skåne, ligger idag den största boplatsen från järnåldern i Norden som vi känner till, med en utbredning på uppemot 50 hektar. Nya fynd Utgrävningar. Utgrävningar 2021; Historik; Grävdagbok och videoblogg; Café & Shop. Lilla trädgårdskafét i Uppåkra; Shopen; Sök; Menu Uppåkra var sju gånger större än Birka, det vikingatida samhället på Björkö i Mälaren som existerade i cirka 200 år. Trots att Uppåkra var bebott i 1 000 år är människors kunskap om Uppåkra idag mycket mindre än om Birka. Till stor del beror det på att arkeologer inte fått pengar för större utgrävningar i Uppåkra.

Arkeologen Sophia McAilay har gjort utgrävningar i Uppåkra och ser många likheter med  I Uppåkra har arkeologerna funnit närmare 120 guld- Utgrävningarna gav emeller- och Stora Uppåkra omnämns för första gången i en skriftlig källa. Knut​. 12 juni 2009 — Om fem år ska det stå färdigt, det stora besökscentret i Uppåkra. där fynden från de pågående arkeologiska utgrävningarna i Uppåkra och  22 aug. 2016 — Uppåkra Arkeologiska Center är Sydsveriges största och fyndrikaste och som själv varit med vid utgrävningen av Uppåkra.