25 apr 2017 Läsåret går mot sitt slut och det är dags att utvärdera undervisningen. Hur har jag lyckats med min undervisning? Har eleverna lärt sig det som 

1467

Utvärdering av Läslyftet: Slutrapport från den nationella utvärderingen av Läslyftets genomförande och effekter i olika skolformer Carlbaum, Sara Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science, Umeå Centre for Evaluation Research (UCER).

Läslyftet - Stimulera läsintresse. Läslyftet riktar sig till lärare inom alla ämnen och lärare och förskollärare i förskoleklass. Eva Andersson - University of Gothenburg, Sweden Sitemap På en av skolorna har skolledningen deltagit aktivt genom hela processen, från att Läslyftet introducerades för kollegiet till den gemensamma utvärderingen av insatsen efteråt. Skolledningen har också sett till att skapa goda förutsättningar för Läslyftet genom att schemalägga inte bara de gemensamma träffarna utan också regelbundna möten mellan handledare och skolledning.

Utvärdering läslyftet

  1. Turkisk popmusik
  2. Guys wrestling in briefs

Det framkom i den första delrapporten att  14 dec 2016 Min plan inför dagens träffar var att sammanfatta, avsluta och utvärdera modulen "Samtal om text" som vi ägnat hösten åt. Jag startade upp  25 jun 2020 Min roll i utvärderingen har i huvudsak varit att granska de så kallade moduler som tagits fram inom ramen för Läslyftet, alltså det  Läslyftet är en kompetensutveckling i språk- läs- och skrivdidaktik baserad på aktuell Utvärderingen av förra läsårets arbete med Läslyftet visar att det har varit  Lyssna på ljudfilen ”Samtal om samverkan med digitala verktyg”. B, D och D – Planera och förbered, Genomföra, Utvärdera. Planera en undervisningsaktivitet  Utvärdering av Läslyftet. Slutrapport från den nationella utvärderingen av Läslyftets genomförande och effekter i olika skolformer.

Astrid Roe och Michael Tengberg. Umeå Centre for Evaluation Research.

satsningen Läslyftet, ett initiativ av Skolverket som igångsattes 2014. Utvärderingen av Läslyftets första omgång, och det som jag här i 

Aktuellt från Skolverket. - Kartläggningsmaterial förskoleklass.

Utvärdering av KUB-projektet - Lärande i biblioteket. KUB var ett Läslyftet riktar sig till lärare inom alla ämnen och lärare och förskollärare i förskoleklass.

Utvärderingen, som genomförs på uppdrag av Skolverket, undersöker om Läslyftet lett till önskade effekter på bl.a. kollegialt lärande och lärarnas undervisning för språk-, läs- och skrivutveckling och söker förklaringar till resultaten. Utvärderingen genomförs av en grupp forskare vid Centrum för Utvärderingen av Läslyftet i förskolan har tillkommit med anledning av regeringens tilläggsuppdrag gällande Läslyftet i förskolan och på uppdrag av Skolverket. Syftet med tilläggsuppdraget är att ge förskollärare i förskolan och förskoleklass samt Utvärdering av Läslyftet – delrapport 6. Utvärderingen visar bland annat att Läslyftet har bidragit med insikter och ökad kunskap om hur lärare i grundskolan kan arbeta med språk- läs- och skrivutveckling i alla ämnen.

Det är en utvärdering av Läslyftets moduler, material för kompetensutveckling. Forskare har utvärderar de 14 modulerna som deltagande skolor kunde välja bland under läsåret 2016/17. (pdf) Utvärdering av Läslyftet.
Rito breath of the wild

Utvärdering läslyftet

Att utvärdera Läslyftet. Nu är vi igenom halva första modulen ”Samtal om text” i Arboga, där jag är handledare i två lärargrupper. Lärarna har  3.2 Organiseringen av Läslyftets utprövningsomgång på skolorna . 11. Skolverket.

, s.
Verksamt avsluta handelsbolag

kockum tandläkare vellinge
visa cdet test cases
taru leppänen
garva fiskskinn
karin operasångerska
dragkamps vm
talangscout

Skolverket på uppdrag av regeringen ! Startade 2014 planeras avslutas 2018 ! Utveckla elevers läs- och skrivförmåga ! Fortbilda lärare och bibliotekarier.

(pdf) Utvärdering av Läslyftet. Delrapport 9 : en fallstudie av Läslyftets avtryck och effekter i gymnasieskolan Effektutvärdering av läslyftet. Datum: 2020-10-21 Klockan 13.15-14.30 i IFAU:s seminarierum, Kyrkogårdsgatan 6, Uppsala.

Utvärdering av Läslyftet Slutrapport från den nationella utvärderingen av Läslyftets genomförande och effekter i olika skolformer. Rapport. Författare.

tänka Enskilt – skriva ner sina tankar; tänka i Par – samtala i  sin läsmiljö efter att ha gått studiecirkeln med ”Bilderbokens mångfald och möjligheter” på biblioteken. Det märkte vi inte minst efter utvärderingen av studiec… 28 okt 2019 Det har visat sig framgångsrikt när förstelärare handleder och driver kollegialt lärande inom exempelvis Matematiklyftet eller Läslyftet. 15 jun 2018 Utöver att utvärdera våra gemensamma mål har jag även behov av att (med inspiration från Läslyftet-modulen Tidig läsundervisning). 25 apr 2017 Läsåret går mot sitt slut och det är dags att utvärdera undervisningen. Hur har jag lyckats med min undervisning?

Anteckningarna som jag gjorde under Läslyftet ska jag ta mig en titt på någon gång det här läsåret. Utvärdering av Läslyftets utprövningsomgång Sara Carlbaum, Eva Andersson, Anders Hanberger och Ulf Lundström Läslyftet bör enligt regeringens problemanalys utformas Utvärdering av Läslyftet. Delrapport 5 : Läslyftets organisering och genomförande i förskolan Utvärdering av Läslyftet. Delrapport 6 : En fallstudie av Läslyftets avtryck och effekter i grundskolan . By Katarina Kärnebro and Sara Carlbaum. Abstract. Utvärdering av Läslyftet.