Som medforskande pedagoger vill vi inte sätta gränser för vad som är möjligt eller inte Pedagogisk dokumentation är ett verktyg och ett reflektionsdokument  

5347

Och vad kan pedagogisk dokumentation innebära i förskolan? Begreppet pedagogisk dokumentation myntades av professor Gunilla Dahlberg efter besök på de kommunala förskolorna i staden Reggio Emilia i Italien i mitten av 1980-talet.

13 Pedagogisk dokumentation och traditionella barnobservationer 15 Vad är pedagogisk dokumentation? 21 Pedagogisk dokumentation – teoretiska utgångspunkter 29 Praktiska exempel från några förskolors arbete 45 Metoder, del 1: Att dokumentera 53 Metoder, del 2: Hur dokumentationen blir pedagogisk 63 Etik och dokumentationer Boken är indelad i olika kapitel – Seendets villkor, Lyssnandets villkor, Dokumentationens villkor, Växla fokus och nya utmaningar, samt sista kapitlet Pedagogisk dokumentation i förskolan. Jag läste bokens kapitel i tur och ordning men det är inte nödvändigt. Vad menas egentligen med pedagogisk dokumentation?

Vad ar pedagogisk dokumentation

  1. Erstagatan 1 c
  2. Installera elbilsladdare hemma
  3. Linköping student bostäder

Energin hos en själv. Pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg som hänger ihop med ett särskilt arbetssätt och pedagogiskt tänkande. Det handlar om att försöka se och förstå vad som pågår i verksamheten, utan en på förhand bestämd ram av förväntningar och normer. Pedagogisk dokumentation är en utveckling av dokumentation som innefattar insamlat material så som bilder, anteckningar eller videoinspelningar utan vidare bearbetning. För den pedagogiska dokumentationen använder förskolläraren sig av det insamlade materialet (fotografier eller videoinspelningar) för att kunna utveckla Pedagogisk dokumentation är ett verktyg som pedagoger använder för att synliggöra både sitt eget samt barnens läroprocess, men även för att visa utomstående vad som sker inom verksamheten genom olika dokumentationstekniker såsom observation och foto.

Men pedagogisk dokumentation är ett förhållningssätt där vi tillsammans med barnen kan dokumentera deras undersökningar, upptäckter och frågor för att synliggöra det som pågå. Där den gemensamma reflektionen får saker att hända och lärandet att snurra.

I den pedagogiska dokumentationen har vi möjlighet att få syn på både barnens och de vuxnas pågående lärande. Det är inte lätt att dokumentera – det blir lätt en egen tolkning när tiden inte räcker till att diskutera med en kollega. Tiden är inte ett problem, utan energin! Energin hos en själv.

Och även här finner jag teorierna, om vad pedagogisk dokumentation är, vad som är dess syfte, varför det behövs, vad man kan få ut av det, osv, liksom praktiken, i form av intressanta exempel från förskolors vardag. 2015-08-24 - vad som är bästa möjliga villkor för lärande - varje enskilt barns erfarenheter, kunnande, - när barnen upplever verksamheten som intressent och meningsfull - hur barns utforskande, frågor, erfarenheter, Pedagogisk dokumentation är ett förhållningssätt och 15 Vad är pedagogisk dokumentation? 21 Pedagogisk dokumentation – teoretiska utgångspunkter 29 Praktiska exempel från några förskolors arbete 45 Metoder, del 1: Att dokumentera 53 Metoder, del 2: Hur dokumentationen blir pedagogisk 63 Etik och dokumentationer 67 Avslutningsvis – att … ”Dokumentera kan vi göra hur mycket som helst men pedagogisk dokumentation är den dokumentation som leder till att verksamheten går framåt, förändras.

Vem är dokumentationen till för? Vad ska den användas till? Hur hanterar vi alla foton och filmer? Har barnen möjlighet att säga nej till att bli filmade och fotade 

Jag läste bokens kapitel i tur och ordning men det är inte nödvändigt. Vad menas egentligen med pedagogisk dokumentation? En grundläggande idé med pedagogisk dokumentation är just att barns delaktighet i förskolans verksamhet ska öka genom detta arbetssätt. I avhandlingen fokuserar jag på vad som händer innan den pedagogiska dokumentationen blir reflekterade och analyserade. Det som blir dokumenterat är ju det som senare går att reflektera kring. Vad är skillnaden mellan en observation och en dokumentation?

hur pedagogisk dokumentation kan synliggöra processerna i förskolans verksamhet och hur det kan användas för att bedöma verksamhetens kvalitet. Det här stödmaterialet kommer att utgå under våren 2020. Det ersätts av webbsidan Dokumentation i förskolan. Kursen behandlar pedagogisk dokumentation med stöd av digital text, digital bild och digitalt ljud.
Venezuela ekonomi

Vad ar pedagogisk dokumentation

Och även här finner jag teorierna, om vad pedagogisk dokumentation är, vad som är dess syfte, varför det behövs, vad man kan få ut av det, osv, liksom praktiken, i form av intressanta exempel från förskolors vardag. 2015-08-24 - vad som är bästa möjliga villkor för lärande - varje enskilt barns erfarenheter, kunnande, - när barnen upplever verksamheten som intressent och meningsfull - hur barns utforskande, frågor, erfarenheter, Pedagogisk dokumentation är ett förhållningssätt och 15 Vad är pedagogisk dokumentation? 21 Pedagogisk dokumentation – teoretiska utgångspunkter 29 Praktiska exempel från några förskolors arbete 45 Metoder, del 1: Att dokumentera 53 Metoder, del 2: Hur dokumentationen blir pedagogisk 63 Etik och dokumentationer 67 Avslutningsvis – att … ”Dokumentera kan vi göra hur mycket som helst men pedagogisk dokumentation är den dokumentation som leder till att verksamheten går framåt, förändras.

Energin hos en själv. Pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg som hänger ihop med ett särskilt arbetssätt och pedagogiskt tänkande. Det handlar om att försöka se och förstå vad som pågår i verksamheten, utan en på förhand bestämd ram av förväntningar och normer. Pedagogisk dokumentation är en utveckling av dokumentation som innefattar insamlat material så som bilder, anteckningar eller videoinspelningar utan vidare bearbetning.
Hm affarside

campus göteborg
sveriges kockars förening
gumballs fantastiska varld spel
preskriptionstid hos kronofogden
består av sand

Men pedagogisk dokumentation är ett förhållningssätt där vi tillsammans med barnen kan dokumentera deras undersökningar, upptäckter och frågor för att synliggöra det som pågå. Där den gemensamma reflektionen får saker att hända och lärandet att snurra. Välj …

Jag använder mig alltså av dokumentationen som ett stöd i mitt arbete, en hjälp för att komma vidare. Dokumentation är också ett bra sätt att upptäcka det de yngre barnen intresserar sig för. Titta på det barnet tittar på. "Pedagogisk dokumentation är ett förhållningssätt och en kommunikation." Pedagogisk dokumentation Pedagogisk dokumentation är en metod för att öka medvetenheten om det egna arbetet i förskolan och skolan och därmed göra det möjligt att synliggöra och reflektera över förhållningssätt och lärandeprocesser.

Pedagogisk dokumentation är en utveckling av dokumentation som innefattar insamlat material så som bilder, anteckningar eller videoinspelningar utan vidare bearbetning. För den pedagogiska dokumentationen använder förskolläraren sig av det insamlade materialet (fotografier eller videoinspelningar) för att kunna utveckla

Här kan du läsa lite om vad det innebär samt om hur vi arbetar med digitala Detta gör vi genom den pedagogiska dokumentationen som är vårt verktyg för att  Det är inte en pedagogik utan ett förhållningssätt. dokumentationen till reflektion och vidare till de teorier som ligger bakom det är pedagogisk dokumentation Vad handlar avhandlingen om? – Jag har följt en förskoleavdelning som har arbetat med pedagogisk dokumentation i ett projekt under ett år. Vad är pedagogisk dokumentation. • Ett arbetsverktyg som sedan 1945 utvecklats i Reggio. Emilias förskoleverksamhet och som idag används i många förskolor  Vad/fokus Prioriterat område för dokumentationen Hur/metod Olika sätt vi valt att dokumentera på Var noga med att rikta frågorna till er själva och ert arbetssätt.

En stor kritik mot pedagogisk dokumentation är att den skulle vara en distanserande praktik där vuxna använder barn som forskningsobjekt. verksamhet, eftersom pedagogisk dokumentation bidrar till att förändra och förbättra verksamheten i förskolorna. Ovanstående resonemang gör att vi blir nyfikna på hur pedagoger ute i verksamheten tänker kring pedagogisk dokumentation och vad det innebär för dem. Vi ser fram emot att få svar på detta utifrån empirin. 2018-jan-17 - Pedagogisk dokumentation vad, hur och varför. Vad är pedagogisk dokumentation?