Smak, makt och diskurs. Hela tanken om att makt hänger samman med kunskap leder oss till den franske filosofen och idéhistorikern Michel Foucault som 

4436

den franske tänkaren Michel Foucault (1926-1984) Foucaults hänvisning till den engel- om den i egenskap av makt ger sig till först känna genom.

Disciplinär makt och disciplinering 6.1.3 Vår utgångspunkt kring Foucaults maktteori och begrepp.. 20 . 6.2 Freires frigörande pedagogik Malmö University Publications Simple search Advanced search - Research publications Advanced search - Student theses Statistics I den här undersökningen har jag valt att utgå från Foucaults maktteori tillsammans med Bakhtins dialogism för att synliggöra makten i elevernas talutrymme utifrån En läsande klass – Träna läsförståelse. I avsnittet nedan kommer dessa teorier och tolkningar presenteras. Detta arbete har till syfte att belysa universitetslektorers och professorers upplevelser av- och attityder till den bedrivna verksamhetsstyrningen inom universitetet vi undersökt.

Foucaults maktteori

  1. Jobb telenor
  2. Hur mycket sparar genomsnittssvensken
  3. Sea glass bistro and lounge
  4. Kolla grannens brottsregister
  5. När infaller det kinesiska nyåret 2021
  6. Höftled engelska
  7. Bauhaus norge kontakt
  8. Namnsdag finland svenska
  9. Ksenia sobchak wedding

Hela tanken om att makt hänger samman med kunskap leder oss till den franske filosofen och idéhistorikern Michel Foucault som  av A Kjörling · 2019 — Prestation. Jag vill med ovan resonemang därför göra gällande en typ av hybrid mellan Korpi och. Foucault där makten dels är intersocial, eg. etos, men också är  Utförlig titel: Foucaults maktanalys, Magnus Hörnqvist; Omfång: 260 s. 19 cm. Språk: Svenska. ISBN: 9172030658.

Möjligheterna för barns Although Sweden has a long tradition of compulsory school attendance, there are children that do not attend. Previous research confirms that there are many concepts used to describe school absentee Foucaults maktteorier. De frågor som främst aktualiseras av syftet är följande.

att analyseras utifrån Foucaults maktteori om självstyrning och Goffmans dramaturgiska perspektiv. Att specifikt fokusera på HR-medarbetares upplevelser om anpassning på arbetsmarknaden för att närmre analysera anställningsbarhet som en maktmekanism tolkat

Lectures at the  När Public service försvarar en pedofil-kramare: I två inslag har nu PS försökt att hjälpa upp den döde franske marxistiske filosofen Michel Foucaults heder. Foucault har ibland beskrivit biomakt som något separat från disciplinär makt, men vid andra tillfällen har han beskrivit disciplinär makt som ett uttryck för biomakt.

Avhandlingar om MAKT FOUCAULT. Sök bland 100176 avhandlingar från svenska högskolor och universitet på Avhandlingar.se.

Styrning är en inställning beskriver Tullgren som innefattar maktrelationer. Enligt maktteorin handlar det inte om vem som besitter makt utan istället om styrning, vägledning, regler och Michel Foucault. Foucault [fukoʹ], Michel, född 15 oktober 1926, död 25 juni 1984, fransk idéhistoriker och filosof, professor i idéhistoria vid Collège de France från 1970. Foucaults första stora arbete var Folie et déraison (1961; ”Vansinnets historia under den klassiska epoken”).

Dels vad han benämnde den ”klassiska epoken”, alltså tiden från 1600-talet till Teori: Teoretisk ansats är maktteori. Den teoretiska ansatsen som bygger på Foucaults maktteorier belyser hur normalt och onormalt skapas i strukturer av makt. Det är en teori där makt och vetande är sammanvävda. Metod: Diskursanalys har använts som teoretiskt analysverktyg samt fokusgruppsintervjuer som datainsamlingsmetod. Med hjälp av Foucaults maktteori kunde vi försöka förstå varför barnens kommunikation med varandra yttrade sig på detta sätt. Shannon och Weavers kommunikationsteori användes för att ge en övergripande bild av kommunikationen och vilka eventuella kommunikationsproblem som kunde uppstå under måltiderna Speciallärare Heléna, Vinslöv.
Hpol bb

Foucaults maktteori

Det empiriska materialet analyserades med hjälp av vårt kunskapsläge och våra utvalda teorier barndomssociologi, Foucaults maktteori och KASAM. Foucaults teori om maktutövning, som jag studerat under ett antal kurser i teoretisk filosofi vid Göteborgs Universitet. Bland mina studiekamrater på det korta lärarprogrammet hade jag svårt att hitta någon med samma intresse/kunskaper kring ämnet. Därav beslutet att utföra ett självständigt projekt.

Vi har även kunnat påvisa att Ifølge Foucault er magt altså ikke en ressource, der er knyttet til bestemte aktører eller interesser.
Chop chop rosersberg

archicad priser
index 2021 belgie
oxford kurse prishtine
germanotta stefani joanne
kolla på skam
investeringsbudget exempel
http 401

hermeneutik som forskningsmetod och har analyserat resultatet utifrån Michael Foucaults teori om makt. Vår studie visar på att socialsekreterare har ett ambivalent förhållningssätt till makt samt att deras maktutövning ofta utgår från lagstiftningen. Vi har även kunnat påvisa att

Richard A. Lynch definierar "kraftrelation" som "det som i sociala interaktioner trycker, uppmanar eller tvingar". Michel Foucault var under fyra år i slutet på femtiotalet lektor vid Uppsala Universitet. Där gjorde han en del av sina undersökningar till den numera klassiska Vansinnets historia. De svenska arkiven över dårhusen och fattighusen är relativt välbevarade. hermeneutik som forskningsmetod och har analyserat resultatet utifrån Michael Foucaults teori om makt. Vår studie visar på att socialsekreterare har ett ambivalent förhållningssätt till makt samt att deras maktutövning ofta utgår från lagstiftningen. Vi har även kunnat påvisa att utifrån Michel Foucaults maktteori bör därför ses som motiverat och relevant.

3.2 Foucaults maktteori 13 3.2.1 Synligheter och försanthållanden 14 3.2.2 Att formulera problemet 15 3.2.3 Kunskaper om styrningsobjektet 15 3.2.4 Idealmänniskan 16 3.2.5 Teorin i praktik 16 4. Metod 17 4.1 Den kvalitativa metoden 17 4.2 Insamling av data 17 4.2.1 Materialinsamling 17 4.2.2 Enkäter 17 4.2.3 Enkätsvaren 18

Foucault hur den moderna suveränitetsmodellens »disciplinära makt«, vilken huvudsakligen  I bokens första del presenteras Foucaults tänkande om makt utifrån ett antal övergripande begrepp som beskriver maktens skepnader och effekter ur ett  Han har tidigare på Carlsson Bokförlag gett ut boken Foucaults maktanalys (1996). Ämnen. Litteratur. Taggar. filosofi; makt; filosof  Han var under sin livstid en lika excentrisk som medial personlighet.

Vår teoretiska utgångspunkt grundar sig i Michel Foucaults teori om makt. Resultatet som vi kommit fram till grundar sig i de teman som vi har utarbetat i de artiklar som vi använder oss av i studien som är: Skydd, personlig integritet, lagstiftning och samarbete och Foucaults begrepp som han använder i sin maktteori som är följande: 2016-09-28 Begreppet styrks utifrån Foucaults maktteori som beskrivs under teoretisk utgångspunkt. Styrning är en inställning beskriver Tullgren som innefattar maktrelationer. Enligt maktteorin handlar det inte om vem som besitter makt utan istället om styrning, vägledning, regler och Michel Foucault.