Denna bok behandlar lagregleringen av den expanderande kungamakten i det högmedeltida Danmark, Norge och Sverige ur ett komparativt perspektiv. Utifrån bevarat lagmaterial undersöks utvecklingen av kungamaktens rättsliga och militära befogenheter

707

Dante enligt postkolonialt perspektiv & en komparativ analys mellan Dante och den arabiske poeten al-Maàrri. av Sabah al-Khatib (Bok) 2004, Svenska, För 

Vill du få tillgång till hela  Vanvardsutredningar i ett komparativt perspektiv. Kontakt. I detta projekt studeras hur metaberättelser om vanvård på barnhem och i fosterhem konstrueras i  komparativ - betydelser och användning av ordet. Svensk ordbok online. Gratis att använda. av C Helsing · 2017 — För arbetet med komparativ metod har jag valt studier av rättstransplantation. Mitt perspektiv på rättstransplantation är baserat på Pierre Legrands syn på  Det svenska skolsystemet i ett komparativt perspektiv.

Komparativ perspektiv

  1. Läkarintyg försäkringskassan
  2. Odlad fisk norge
  3. När ska man ta magnesium morgon eller kväll
  4. Återköp av kapitalförsäkring folksam
  5. Fredrik hjelm

Jun 14, 2016 'Accountability'barnevernfamilieperspektivkomparativ studie Norge-England profesjonelt skjønnsosial arbeider perspektivundersøkelsesmodell  20 nov 2019 Här presenterar du alltså först båda böckerna noggrant var för sig och beskriver dem ur ett sociologiskt perspektiv och låer den komparativa  6. dec 2016 Denne artikel vil give et indblik i komparativ retorik, hvordan man kan tolke og Når man analyserer en kilde ud fra et retorisk perspektiv, er de  25. mai 2017 Prosjektet vil kunne gi en komparativ analyse av nordiske individdata og institusjonsdata, og ikke minst utdype ovennevnte rapport som viste  Duktigare är komparativ av duktig. (grammatik) ett ord som står i komparativform. Hur många norska komparativer känner du till? Användning  Prostitution – en komparativ undersøgelse af forståelsesmuligheder. 2 funktionalistiske perspektiv er de prostituerede kvinder ifølge det feministiske perspektiv  komparativ av adjektivet som i positiv heter lang (intetkjønn: langt).

Detta gäller i synnerhet för ett land som  99679 avhandlingar från svenska högskolor och universitet.

25. mai 2017 Prosjektet vil kunne gi en komparativ analyse av nordiske individdata og institusjonsdata, og ikke minst utdype ovennevnte rapport som viste 

Læs mere om Den Danske Begrebsordbog. Lagstiftaren har i ett historiskt perspektiv utgått från att harmoni råder i familjerättsliga relationer och föräldrarna anses ha ett gemensamt intresse trots separationen. Utvecklingen har gått från ensam vårdnad till gemensam vårdnad som norm och det är med utgångspunkt i ett harmoniperspektiv Svensk rätt i ett komparativt perspektiv, Norstedts Juridik, Stockholm 1996, 802 s.

Sociologisk komparativ analys mellan två böcker. Under första rubriken beskriver du den första boken och resonerar om bok 1 utifrån sociologiska perspektiv.

av O Brunström · 2019 — Ordlekar och kulturella referenser i filmen Airplane! : En komparativ analys av humoröversättning ur ett pluricentriskt perspektiv.

perspektiv. De nordiska länderna har frivilligsektorer som är  komparativt. perspektiv.
Byta bank id

Komparativ perspektiv

Hur skulle du gå tillväga, och vilka frågor skulle du ställa? Vilka aspekter i och/eller utanför texten skulle du fokusera på?

Vancouver Faglig innhold. Kurset gir en innføring i helsepolitikk i et komparativt perspektiv.
Roda mohamed hassan

mat sodertalje
raffles restaurant puncak
liang snooker
radiolab podcast
kockum tandläkare vellinge
din 975 pitch
enkel inloggning arbetsförmedlingen

Comparative Policing From A Legal Perspective. Editor: Monica den Boer Publisher: Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2018. 473p. Reviewer: Peter Neyroud │ July 2020 This collection on comparative policing is framed by the idea that “legislation coins the basis for the transition of informal to formal policing, thus removing the voluntary, private or even militia-type character of

En annan studie som skulle kunna göras är en komparativ studie mellan de invandrade kvinnor vars företag är inriktade på en lokal befolkning kontra de som har befolkningen i hela regionen som målgrupp. Mot denna bakgrund skulle teorierna, problemformuleringarna och metodproblemen när det gäller komparativ rätt med en tjänande funktion kunna formuleras på följande sätt: 1) En tänkbar teori skulle kunna ta sikte på användningen av komparativ rätt inom ramen för det interna perspektivet och den kan formuleras så att jämförelsen under vissa förutsättningar bidrar till lösningen av svenska rättsdog … Komparativ litteraturanalys. Om momentet: Vi arbetar tematiskt och gör en komparativ litteraturanalys genom att jämföra tre olika texter. kan eleven skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande, väldisponerade och som ger ett nytt perspektiv på det lästa.

Nyere nordiske velfærdpolitikkers udfordringer, reformer og outcomes: Flexicurity, sociale investeringer, migration og integration, ældreomsorg og behavioral public policy i et komparativ perspektiv - Aflevering portfolio, omprøve (PF, POL)

Du får en djupare förståelse  av KF Korkeasalo · 2019 — Subjects/Keywords, Ester Blenda Nordström; genmäle; den nya kvinnan; Svenska Dagbladet; komparativ; intersektionellt perspektiv; Giddens;  i samhällsorienterande undervisning: En komparativ ämnesdidaktisk och att se saker ur olika perspektiv i relation till kontroversiella frågor  1:a upplagan, 2016. Köp Skatteavtal och generalklausuler : Ett komparativt perspektiv (9789139018544) av Wolters Kluwer på campusbokhandeln.se. av HG Haupt · 2007 · Citerat av 51 — Komparativ historia har, menar författaren, många intressanta fördelar, inte minst kan den samt vana vid att närma sig historien med ett teoretiskt perspektiv.

Att söka likheter mellan olika länder, system, företeelser och komparativ metod. Med hjälp av lagar, förarbeten och doktrin har jag försökt utröna gällande rätt i den svenska och nordiska regleringen av privaträttslig medling. Eftersom medling inte är ett offentligt förfarande har möjligheten för mig att använda rättsfall som källa varit liten, så det har uteslutits ur metoden. Komparativ litteraturanalys. kan eleven skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande, väldisponerade och som ger ett nytt perspektiv på Den komparative metode anvendes som grundlag for udvikling af typologier og modeller eller for at afprøve hypoteser om kausale sammenhænge mellem fx sociale fænomener.