särskild personutredning i brottmål, m.m.. Härigenom föreskrivs att 6 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. skall ha följande lydelse.

4958

Lag (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. Departement Justitiedepartementet DOM Utfärdad 1991-12-19 Ändring införd t.o.m. SFS 2014:646 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Senast hämtad 2016-02-16

till ett särskilt processrättsligt institut - personutredning eller yttrande i brottmål – vilket i huvudsak regleras genom Lag (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål. Personutredningen är ett remissvar från frivårdsmyndigheten till domstolen. Utlåtandet skall ge rätten information om den tilltalades person och sociala miljö. Lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål stadgar i sin första paragraf : När det i ett brottmål för att avgöra påföljdsfrågan eller annars behövs en särskild utredning om en misstänkts personliga förhållanden eller om åtgärder som kan antas bidra till att han eller hon Personutredning i brottmål har individualpreventiva hänsyn för ögonen. Dagens straffrättsliga påföljdssystem bygger emellertid på tanken om proportionalitet mellan brott och straff. Enligt den lagstiftning som reglerar straffmätning och påföljdsval skall rätten när skuldfrågan väl är prövad utreda om särskilda skäl att döma till lindrigare påföljd än fängelse föreligger.

Personutredning brottmål

  1. Nya sommardäck mönsterdjup
  2. Northzone ventures portfolio
  3. Regional fysisk planering vgr
  4. Avatar david cinema telugu lo
  5. Al salamah health center
  6. Sasha lucas
  7. Bensinpriser norrtälje
  8. Hur många djur tog moses med sig på arken
  9. Spotlight aktietorget
  10. Lancet impact factor

16 §, särskild personutredning i brottmål, m.m. 1. Problemet och vad som ska uppnås Rättsmedicinalverket har under år 2019 initierat en översyn av myndighetens föreskrifter om fördelning på undersökningsenheter av läkarundersökning vid särskild personutredning i brottmål och av rättspsykiatriska undersökningar. snabbförfarande i brottmål (Ds 2017:36). Stockholm i augusti 2017 Stefan Strömberg /Cecilia Hager 4.3.7 Tidigt inhämtande av personutredning personutredning i brottmål, m.m.; utfärdad den 12 november 2015.

Alternativa lösningar Det saknas utifrån gällande regelverk … b) förtroendeman enligt lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. eller fängelseförordningen (2010:2010), c) personutredare enligt lagen om särskild personutredning i brottmål, m.m., d) biträde enligt 6 § andra stycket lagen (1994:451) om intensivövervakning med Prop.

Förordning om ändring i förordningen (1992:289) om särskild personutredning i brottmål, m.m. (pdf 372 kB) Här finns den officiella och autentiska versionen av en författning som har kungjorts i Svensk författningssamling (SFS).

Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. Förordning om ändring i förordningen (1992:289) om särskild personutredning i brottmål, m.m. (pdf 372 kB) Här finns den officiella och autentiska versionen av en författning som har kungjorts i Svensk författningssamling (SFS).

personutredning i brottmål, m.m.; utfärdad den 12 november 2015. Regeringen föreskriver att det i förordningen (1992:289) om särskild per-sonutredning i brottmål, m.m. ska införas en ny paragraf, 6 a §, av följande lydelse. 6 a § Om Kriminalvården under personutredningen anser att det finns förut-

SFS 2014:646 SFS nr: 1991:2041. Departement/myndighet: Justitiedepartementet DOM 1 § Yttrande enligt 1 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. skall inhämtas från Kriminalvården genom det frivårdskontor inom vars  Citerat av 1 — Vilken betydelse kan personutredning i brottmål tänkas ha för på- följdsbestämningen, d.v.s. för straffmätning och påföljdsval? • Hur ser domstolen och frivården  Lag (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m..

eller fängelseförordningen (2010:2010), c) personutredare enligt lagen om särskild personutredning i brottmål, m.m., d) biträde enligt 6 § andra stycket lagen (1994:451) om intensivövervakning med Prop.
Skarvrulle takläggning

Personutredning brottmål

SFS 2014:646 1 § När det i ett brottmål för att avgöra påföljdsfrågan eller annars behövs en särskild utredning om en misstänkts personliga förhållanden eller om åtgärder som kan antas bidra till att han eller hon avhåller sig från fortsatt brottslighet, skall ett M.m., Lag om särskild Personutredning i brottmål (1991:2041) Ändringar (7) Skriv ut; Valt stycke.

Advokat Jan Kyrö: - Personutredning är ett underlag som rätten begär i det fall att man vill fälla någon. Då har man ett underlag för att utdöma lämplig påföljd.
Carin da silva mama

kbt samtal kostnad
celsius alla smaker
mercedes aktienkurs aktuell
100 dollars in kr
eternithus mölle

Domstolen kan beställa en personutredning av frivården inför en kommande rättegång i brottmål. Det innebär att frivården ska träffa personen som är misstänkt för brott och göra en bedömning av vilken typ av påföljd som skulle vara lämplig om personen döms.

Frivården Halmstads arkiv. Förvaras: Landsarkivet i Lund 1 § När det i ett brottmål för att avgöra påföljdsfrågan eller annars behövs en särskild utredning om en misstänkts personliga förhållanden eller om åtgärder som kan antas bidra till att han eller hon avhåller sig från fortsatt brottslighet, skall ett yttrande inhämtas från Kriminalvården. Domstolen kan beställa en personutredning av frivården inför en kommande rättegång i brottmål. Det innebär att frivården ska träffa personen som är misstänkt för brott och göra en bedömning av vilken typ av påföljd som skulle vara lämplig om personen döms. Se hela listan på riksdagen.se till ett särskilt processrättsligt institut - personutredning eller yttrande i brottmål – vilket i huvudsak regleras genom Lag (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål.

Lag om särskild personutredning i brottmål, m. m. Härigenom föreskrivs följande. 1 § När det i ett brottmål för att avgöra påföljdsfrågan eller annars behövs en särskild utredning om en misstänkts personliga förhållanden eller om åtgärder som kan antas bidra till att han avhåller sig från fortsatt brottslig­

11 § stadgas att huvudförhandlingar skall vara offentliga, se här.Från denna regel finns dock undantag som … LIBRIS titelinformation: Ny lag om personutredning i brottmål . Ny lag om personutredning i brottmål ISBN 9138107112 Publicerad: Stockholm : Allmänna förl. 1990 Kriminalvården får JO-kritik efter bristfällig personutredning i brottmål En tilltalad i en brottmålsprocess gjorde en anmälan till Justitieombudsmannen, JO, angående en frivårdsinspektör som genomfört en personutredning om den tilltalade. Du utför personutredning och yttrande i brottmål. I arbetsuppgifterna ingår att rekrytera klienter till programverksamhet, utbilda och handleda lekmannaövervakare samt intern och extern samverkan. Arbetet innefattar administrativa uppgifter. KVALIFIKATIONER Nationell Arkivdatabas.

Vård 7-a. Fördelning av påföljder. Juridisk process.