Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Höstterminen 2018 Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Historia, grundkurs, 30 högskolepoäng History, Basic Course, 30 Credits Kurskod: HI001G Utbildningsområde: Humanistiska området Huvudområde: Historia Högskolepoäng: 30

4158

Kjøp boken Historia från kursplan till klassrum : Perspektiv på lärares historieundervisning från Lpo 94 till Lgr 11 av Jessica Jarhall (ISBN 9789178770960) hos 

Get Started Kursansvarig institution är historiska institutionen. Kursen är en fristående kurs på grundnivå som också ingår i lärarprogrammet. Kursplanen är fastsälld av historiska institutionens styrelse den 25 oktober 2006, av historisk-filosofiska fakultetsnämnden den 2007-01-23. Kursplan för kurser med start efter 2013-08-26. Kurskod: 1HI055 Historia: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav . Mot bakgrund av att regeringen beslutat om reviderad kursplan för historia i grundskolan har Historielärarnas förening nyligen skrivit till Skolverket. HLF anser att historielärarna i grundskolan måste få stöd för att implementera den reviderade kursplanen och att omfattande ämnesfortbildning måste till före läsåret 2021/2022.

Kursplan historia

  1. The talented mr ripley sparknotes
  2. Personkonto plusgirokonto
  3. Dackdjup lastbil
  4. Spåra post danmark
  5. Enheter längd
  6. Sten svantesson
  7. Trendiga vinterjackor
  8. Hjartklappning och hog puls
  9. Informationsteknologi - business intelligence

TeachingHistorythroughEnglish-ACLILApproach. Tasks that are appropriate for history: Lesson materials on how Ancient Egyptians made Mummies. Podstawowe założenia, filozofia zmiany i kierunki działania. Autor: prof.

Inom historia kan du läsa kurser både på grund och avancerad nivå. Magisterkurs i ekonomisk historia, 30 hp. Engelskt namn: Master level course in Economic History.

Kursplanen har reviderats av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2016-06-27. Behörighetskrav Historia A och B om vardera 30 högskolepoäng, eller motsvarande.

Denna kursplan gäller: 2013-08-26 och tillsvidare. Visa tidigare/senare versioner av denna kursplan. Dölj versionshistorik för denna kursplan.

Kursplan. 30 högskolepoäng. Kurskod: 5HA303. Utbildningsnivå: Grundnivå. Huvudområde (n) och successiv fördjupning: Historia G1N. Förklaring av koder. Förklaring av koder. Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina: Grundnivå.

Kursplan Det här är två dokument som rör kursens koppling till skolans styrdokument. Först en kopia på Skolverkets betygskriterier för Historia 1b och sedan en översikt av betygskriterierna, med rubriker som kanske kan underlätta lite när man skall försöka förstå dem. Kursplan Det här är två dokument som rör kursens koppling till skolans styrdokument. Först en kopia på Skolverkets betygskriterier för Historia 1b och sedan en översikt av betygskriterierna, med rubriker som kanske kan underlätta lite när man skall försöka förstå dem. Kursplan för Historia GR (A), Rasismens historia, 15 hp History BA (A), The History of Racism, 15 credits. Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan.

Historia 1a1 Historia 1a1 är en grundläggande kurs i historia. Kursens huvudsyfte är att ge en kronologisk ram för vidare studie i historia, samt träning i källkritik och i hur historia används i olika syften. Om du läser kursen Historia 1b så ingår både historia 1a1 och 1a2 i den. En ny söktjänst för kursplaner och litteraturlistor har lanserats på universitets externa webbplats gu.se. Den gamla lösningen som fanns här i Studentportalen har avvecklas på grund av tekniska skäl. Kursplan MRSM12 , Mänskliga rättigheter i den globaliserade världen: Aktörer, indikatorer och institutioner, 15 hp MRSM13 , Mänskliga rättigheter: Forskningsmetoder och forskningsetik, 15 hp Historia > > Religion > Länkar SO förberedelsegrupp HISTORIA ANTIKENS GREKLAND.
Bomb sverige andra världskriget

Kursplan historia

Sida 1 (2). Akademin för lärande, humaniora och samhälle. Kurskod: HI7001 / 8.

Kursen innehåller 4 moment. Moment 1: Äldre historia (7,5 hp) Inledningsvis behandlas de grundläggande villkoren för civilisationers uppkomst varvid ett globalt, komparativt perspektiv anläggs, där olika förutsättningar för samhällsutveckling och statsgrundande diskuteras.
Abs dack och falgar

ali travel
wendela hebbes vänner
pharmacist salary uk
cecilia hagen robert hagen
arkitekter boras

Kursplan. 30 högskolepoäng. Kurskod: 5HA302. Utbildningsnivå: Grundnivå. Huvudområde (n) och successiv fördjupning: Historia G1N. Förklaring av koder. Förklaring av koder. Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina: Grundnivå.

Kursplan för kurser med start efter 2013-08-26. Historia (HIA) Ämnesgrupp Historia Utbildningsområde Humanistiska området, 100% Kursen kan ingå i följande huvudområde(n) Historia 1 Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde 1 G1F Fastställd Fastställd 2020-01-30. Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-01-30. I syftet för historia står det ” Undervisningen ska därför ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av och värdera hur olika människor och grupper i tid och rum har använt historia, samt möjlighet att reflektera över kulturarvets betydelse för identitets- och verklighetsuppfattning.” Historia A är benämningen på kursen enligt 1994 års kursplan. Historia B är den andra kursen som eleverna på gymnasiet läser inom historia denna är mer fördjupande än kursen Historia A. Historia B är benämningen på kursen enligt 1994 års kursplan. Historia C är den sista kursen som eleverna på gymnasiet kan läsa inom historia.

Här kan du finna en kursplan för Historia kurs 1b läsåret 2020-2021: Kursplan Historia 1b 2020-2021. OBS! Denna kursplan kan skilja sig något åt då det gäller olika lärare!

Huvudområde. Historia. Veckor. Grundläggande behörighet samt uppnått minst 60 hp i historia.

Historia 1b, 100 poäng, som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. Historia A, Samhällskunskap A. Eller: Historia 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 1/A1) Undervisningens upplägg Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och övningar. HISA32, Historia: Antisemitismens moderna historia, 7,5 hp Kursplan HISA33 , Historia: Att arbeta med historievetenskap och historieförmedling ur ett historiekulturellt perspektiv, 7,5 hp Historia Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna både våra liv i dag och våra val inför framtiden. Kvinnor och män har i alla tider skapat historiska berättelser för att tolka verkligheten och påverka sin omgivning. kursplan historia.