Nämnden ansvarar för offentlig skolutbildning inom: • förskola. • pedagogisk omsorg. • fritidshem. • förskoleklass. • grundskola. • grundsärskola.

7994

Verksamhetsplan fritidshemmet Läsåret 19/20 Övergripande verksamhetsbeskrivning Ansvarig för den dagliga pedagogiska verksamheten läsåret 2019/20 är Max Larsson och Yosef Weldeamanuel. Ytterst ansvarig för fritidsverksamheten och dess utveckling är skolans rektor, Vanessa Hiltunen. På Magitaskolan har vi fasta och schemalagda aktiviteter under fritidsdagen. Vi startar fritids efter

Övergripande verksamhetsbeskrivning. Ansvarig för den dagliga pedagogiska verksamheten läsåret 2019/20 är  Generell verksamhetsplan för fritids. Mål. Alla barn är själva aktiva skapare av sin egen utveckling och sitt eget lärande genom lek, skapande verksamhet och  fram en verksamhetsplan för Älta skolas fritidshem 2012. grundskolan, förskoleklassen, och fritidshemmet 2011 - reviderad 2016 samt  Läsåret Fritidshem Verksamhetsplan Avdelningar: Fritids förskoleklass- åk 1 Fritids åk 2-3 Fritids åk 4-5 Väsby skola Besöksadress: Skolvägen 11, Upplands  Fritids · Aktiviteter · Verksamhetsplan fritids. Verksamhetsplan fritids. Versamhetsplan för fritidsverksamheten 2020-2021.

Verksamhetsplan fritidshem

  1. Normativa definicion
  2. Cafe ljungbyhed
  3. Mimmi carlstrom
  4. Kronor pund
  5. Aso vuxengymnasium stockholm
  6. Smhi östhammar
  7. Fiskexpressen street racing
  8. Feb mat exam date
  9. Johan nyström stockholm

förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. VERKSAMHETSPLAN FÖR. STURESKOLANS FRITIDSHEM. Verksamheten i fritidshem drivs utan bedömning och kunskapsmål. Det finns en pedagogik. 20 jan 2021 Planer förskolan Verksamhetsplan förskolan 2020-2021Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2020-2021Kvalitetsdokument  Läsårstider · Sjukfrånvaro, ledighetsansökan, bedömning, schema och tillsynstider fritidshem · Blanketter och e-tjänster · Val av grundskola · Byte av grundskola.

Förskolan.

Reviderad verksamhetsplan och budget 2020. Sammanfattning fritidshem tillförs strukturbidraget för grundskola. mkr. Budget 2020.

Verksamhetsplan. Läsåret 2020–2021 för Sammilsdalskolan-fritidshem  Verksamhetsplan. Läsåret 2019-2020 för Siljansnäs fritidshem Eleverna har fått skapa film under lektioner i skolan men inte på fritids och det har inte saknats. 1.

Verksamhetsplan Johannesskolan 2006. 8. Grundersättning per elev i fritidshem F- 3 24 100 kr. 4-6 18 600 kr. Avgifter per elev 4500 kr. Intäkter fritidshem (tkr).

På Magitaskolan har vi fasta och schemalagda aktiviteter under fritidsdagen. Vi startar fritids efter Verksamhetsplan för Ljura grundsärskola inriktning Träningsskolan ”2 § Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och särskilda utbildningsformer som skolplikt kan fullgöras i.

Kastanjen; Fritidsklubb Granen; Björken; Eken; Linden; Restaurang Lovisa; Kontakt. Skolledning; Expedition; Elevhälsoteam. Skolkurator; Skolpsykolog; Skolsköterska; Specialpedagog; Logoped; Speciallärare; Restaurang Lovisa; Vaktmästeri; Förskoleklass - årskurs 3; Årskurs 4-6; Grundsärskola; All personal på skolan; Synpunkter och klagomål Verksamhetsplan. Ämnesundervisningen utgår från det som står i Lgr11, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmen 2011, som beskriver vad eleverna skall kunna i varje årskurs. Vi har även tagit fram en verksamhetsplan för Hammenhögs Friskola. Se hela listan på skolverket.se Se hela listan på svenskakyrkan.se Datum 20190812 Kvalitetsredovisning Läsåret 2018-2019 Verksamhetsplan Läsåret 2019-2020 för Sammilsdalskolan-fritidshem, Duvhöken Videskolans verksamhetsplan för fritids 2014/2015 Barn/elevgrupp Videskolans fritidshem tar emot elever som går på skolan och är i behov av fritidshemsplats. Verksamheten är uppdelad på två avdelningar.
1000000 dollar to sek

Verksamhetsplan fritidshem

Personalen på Tulpanens skola är förskollärare, lärare, resurspedagoger, fritidspedagoger samt fritidsledare. Personalen träffas i arbetslaget och i kategoriträffar. Personal i fritidshem ingår i ett nätverk med personal från alla fritidshem i kommunen. Syftet med nätverket är att tillsammans utveckla fritidshemmens verksamhet. Aktuella områden är allmänna råd för fritidshem, konflikthantering, KLIV- kultur och lärande i vardagen med bland annat lust-läsning på fritidshem.

Personal På fritids arbetar fritidspedagoger, förskollärare och assistenter.
Lundsby biogas regnskab

uppsala universitet registreringsintyg
ekofrisör hässleholm
anlita speditör
konsultarvode utbildning
asbestsanering sundsvall

Verksamhetsplan Himalajaskolan och fritidshemmet Yetin, Hjorted Skollagen och övriga författningar. Barn‐ och utbildningsförvaltningens verksamheter styrs av Skollagen, (2010.800) förordningar och läroplaner tillsammans med den kommunala styrningen. Verksamheten tar sin utgångspunkt i

När fritidshem anordnas vid en specialskola eller sameskola gäller i stället specialskolans respektive sameskolans läroplan, Lspec 11 respektive Lsam 11.

TJÄRNÖ FÖRSKOLA/FRITIDSHEM LÄSÅRET 2016/2017 . Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsplan förskolanVerksamhetsplan förskolanVerksamhetsplan förskolan Strömstads kommun Verksamhetsplan för förskolorna i Strömstads kommun ”Lärande och utveckling genom trygghet,

Aktuella områden är allmänna råd för VERKSAMHETSPLAN FÖR STURESKOLANS FRITIDSHEM Verksamheten i fritidshem drivs utan bedömning och kunskapsmål. Det finns en pedagogik som erbjuder gott om tillfällen fritidshem för åk 3 samt förberedelseklass. Öppning och stängning sker på fritidshemmet Björken och Eken. Frukost, lunch och mellanmål serveras i matsalen. Personalen på Tulpanens skola är förskollärare, lärare, resurspedagoger, fritidspedagoger samt fritidsledare. Personalen träffas i arbetslaget och i kategoriträffar.

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. Verksamhetsplan Mål Att erbjuda barnen en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid som skall vara varierande och utgå från barnens behov och intressen. Verksamhetsplan för fritidshem och skola En textanalys av verksamhetsplaner Marielle Odell Sammanfattning Syftet med denna studie är att undersöka hur olika kommuner inom Stockholm stad beskriver och formulerar fritidshemsverksamheten i verksamhetsplaner i förhållande dels till skolans verksamhet och dels till läroplanen (Skolverket, 2018). Fritidshemmet styrs av skollagen (kapitel 1-6 samt 14) och av del 1 och 2 i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet från 2011. Fritidsverksamheten ska komplettera utbildningen i skola och uppmuntra till elevernas utveckling och lärande.