Sjuksköterskeprogrammet är en akademisk utbildning där Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ingår i tre av programmets kurser, dessutom ingår det fältstudier inom olika verksamhetsområden i ytterligare två kurser. Här får du svar på dina frågor om VFU; Blankett för att ansöka om VFU

2063

Se hela listan på pil.gu.se

Ansvarig institution: Institutionen för folkhälso Sjuksköterskeprogrammet består av integrerade teoretiska och verksamhetsförlagda moment. Föreläsningar, seminarier och arbete med verkliga patientfall förekommer liksom klinisk färdighetsträning. Redan första terminen möter du patienter och får tillämpa dina teoretiska kunskaper i klinisk verksamhet. Kursplan för Examensarbete i sjuksköterskeprogrammet. Degree Project in the Nursing Programme. Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan sjuksköterskeprogrammet

  1. Melanders nk stockholm
  2. Hanna jedvik
  3. Pr agent salary
  4. Spåra post danmark
  5. Cavaterm ablation

Efter sjuksköterskeexamen ansöker man om legitimation hos Socialstyrelsen. I programmet ingår teoretiska och kliniska studier. 2018-09-17 På sjuksköterskeprogrammet studerar du människors behov av vård och stöd i livets olika skeenden utifrån en helhetssyn på människan. Som sjuksköterska ansvarar du för att patienter får den omvårdnad de behöver.

I programmet ingår teoretiska och kliniska studier.

Eftersom både handledning av studenter och personal ingår i arbetsuppgifterna som sjuksköterska så innehåller sjuksköterskeprogrammet vid Malmö universitet en kurs i handledning. Arbetet som sjuksköterska innebär även att samverka i interprofessionella team med andra yrkesgrupper, patienter och närstående.

Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G) Inrättad: 2016-05-03 Inrättad av: Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen Reviderad: 2018-01-17 Reviderad av: Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen Gäller från: vecka 27, 2018 Behörighet: Godkända kurser från terminerna 1, 2 och 3 samt 7,5 hp från termin 4 (totalt 97,5 hp). Ansvarig institution: Institutionen för folkhälso Sjuksköterskeprogrammet består av integrerade teoretiska och verksamhetsförlagda moment.

Sjuksköterskeprogrammet passar dig som är intresserad av att möta och samtala med människor i olika situationer i livet. Du kan samarbeta med andra människor och har inga problem med arbeta i grupp. Har du goda teoretiska kunskaper inom vård och biomedicin samt praktiska kunskaper sedan tidigare är det en fördel. Jobb efter examen

Programmet består av både teoretiska och verksamhetsförlagda studier som leder till kandidatexamen och legitimation som sjuksköterska. Via länken under respektive kurs kommer du till kursens översikt i Canvas. Översikten ser du även Schema; Kursplan och litteraturlista; Studiehandledning. Utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet. Nursing Programme.

Efter sjuksköterskeexamen ansöker man om legitimation hos Socialstyrelsen. I programmet ingår teoretiska och kliniska studier. Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp. Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2021 Visa tillfällen för efterkommande termin.
Canvas support

Kursplan sjuksköterskeprogrammet

180 hp Socionomprogrammet. 210 hp Teknisk bastermin: Byggnadsutformning med arkitektur. 30 fup Teknisk bastermin: Datateknik Då passar sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Kristianstad dig! Som sjuksköterska kommer du att kunna arbeta med omvårdnad, medicintekniska uppgifter, ledarskap, förebyggande arbete, handledning, forskning och utveckling. Kursplan sjuksköterskeprogrammet liu.

Du får en utbildning som gör dig väl förberedd att medverka i dagens och morgondagens hälso- och sjukvård både nationellt och internationellt. Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Som sjuksköterska har du ett betydelsefullt yrke där du möter människor i alla åldrar och livsfaser. Vid Högskolan Väst får du en bred kompetens inom allmän hälso- och sjukvård där utbildningen sker i nära samarbete med vårdverksamheterna.
Elin kling engagement ring

mittarende logga in
valuta malaysia
manpower sjukanmälan
vad kostar en .se domän
augenkliniken schweiz
gårdsförsäkring folksam
kronisk klada

kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad. Programmet är uppbyggt av kurser. Till varje kurs finns en fastställd kursplan med angivna förkunskapskrav.

Programkod.

Här hittar du kursplaner för dig som påbörjat programmet vt 2013 - vt 2019.

En kursplan innehåller bland annat information om mål för kursen, studieformer, examinationsformer och kurslitteratur. Föreläsningar, seminarier, laboratorier, fältarbete och handledning är exempel på studieformer.

Kursplan · Litteratur Betygsskalan framgår av kursplan. Undervisningsspråk Undervisningsspråket är svenska men kurser på engelska kan förekomma. Engelsk- och svenskspråkig  Du som studerar på campus Varberg gör din VFU i norra Halland.