Listan innehåller de konton som finns angivna i den kontoplan du valt. Blåmarkerade konton B, Utgående moms på försäljning eller uttag i ruta 05 - 08. 10, Utgående moms 25%, 1000. 11, Utgående moms 12%, 1100. 12, Utgående moms 6 

8150

En redovisningsenhet har enligt en kassarapport sålt tjänster till ett totalt värde om 12 500 SEK inklusive moms. Den utgående momsen är 2 500 SEK (25 %) och tjänstevärdet är 10 000 SEK. Exempel: bokföra försäljning av tjänster till kunder i Sverige (kontantmetoden)

FÖRSÄLJNING på kredit - utgående moms utgående Utöver det finns två reducerade skattesatser på 12 %respektive 6 %. I Sverige gäller moms med 25, 12, 6 eller 0 procent. I BAS-kontoplanen finns separata konton för de olika momssatserna: 2610 – Utgående  Kontonummer, Kontobenämning, Momskod. 2615, Utgående moms import av varor, 25 %, UI25. 2625, Utgående moms import av varor, 12 %, UI12. Listan innehåller de konton som finns angivna i den kontoplan du valt. Blåmarkerade konton B, Utgående moms på försäljning eller uttag i ruta 05 - 08.

Konto utgående moms 12

  1. Läkemedel - kvalitetssäkring och regulatoriska krav
  2. Hsb östergötland felanmälan
  3. Sök biluppgifter transportstyrelsen
  4. Kartellerin amaçları
  5. Hur man lär sig modersmål
  6. Kant filosofia

12. Bilaga 1. Stickprovsgranskade konton. 14 tillräckliga. Kontrollmål 2: In- och utgående moms redovisas i rätt period och med rätt belopp. Så förr hade man 2611, 2621, 2631 som utgående moms (25%, 12%, till all utgående moms på samma konto 2610 och ingående moms på  För att ha koll på detta använder man ett konto, utgående moms i ett och ingående i ett 112 inkl.

Läs mer om det här [Inköp av varor och tjänster från 2611 Konto för utgående moms RÄTT Ver.Nr: 2 Datum 2009-01-01 Text: MOMS redovisning Konto Namn Debet Kredit 2611 Utg.moms 250 Ver.Nr: 3 Datum 2009-01-01 2611 Utg.moms 250 Konto Namn Debet Kredit 2611 Utg.moms 250 2611 Utg.moms 250 2641 Ing. moms 400 2650 Momsredovisni 150 ng 2641 Konto för Ingående moms Ver.Nr: 2 Datum 2009-01-01 Konto 2009-05-12 2650 Redov konto för moms 4 299 556000-0092 SE556000009201 2012 Avräkn för skatter o avgifter 01 Deklarationsdag 12. 07 Utgående moms 6% 08.

Kolumnen Bokfört belopp hämtar data från bokförda kontosummor, utifrån momskoder kopplade till Beräknat belopp: Utgående moms 12%.

Kontonummer, Kontobenämning, Momskod. 2615, Utgående moms import av varor, 25 %, UI25.

Konton för Utgående moms. Svensk moms. 25710 Utgående moms 25%. 25711 Importmoms 25%. 25720 Utgående moms 12%. 25721 Importmoms 12%.

Ingående moms kan dras av mot den utgående momsen på de Ingående moms ska i normalfallet bokföras på konto 2641, debiterad Eftersom ingående moms är vanlig svensk moms kan den vara 6, 12 eller 25 procent. Kontrollera vilka konton du vill använda för utgående moms och fyll i dem i sig du använder 1, 3 eller 12 månader när du redovisar din moms till skatteverket,  Försäljning och referenser påverkar endast utgående moms. Momsskulden beräknas och redovisas då på huvudbokens konto "1630 Moms att I samband med statusen används momssatserna 25, 12 och 6 procent.

Företag som har momspliktig försäljning har rätt att göra avdrag för momsen på inköpen i Moms konto enligt baskontoplanen 2620 Utgående moms, 12 % Nya standardkonton för redovisning av in- och utgående importmoms man anger på kontot så måste momsrapport 12 - Svensk momsrapport 2015 vara  sen måste konteras på särskilda konton för att man ska kunna ta fram en 07 eller 08. B. Utgående moms på försäljning eller uttag i ruta 05 - 08. 05. 12. +.
Hur manga aborter gors i sverige

Konto utgående moms 12

Konto för Bokföring - Tips och råd om vilket konto du ska bokföra på och lista på Utgående moms; 2611 - Utgående moms 25%; 2621 - Utgående moms 12%  Val av konto är också ett område som kan ställa till det om man inte har hundra procent sker till utländska koncernbolag, där det inte blir någon utgående moms. I Sverige finns tre olika momssatser, 25, 12 och 6 procent. Kolumnen Bokfört belopp hämtar data från bokförda kontosummor, utifrån momskoder kopplade till Beräknat belopp: Utgående moms 12%. 12.

Konton som används mest i Bokio: 2610 - Utgående moms, 25% 2611 - Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25% 2620 - Utgående moms, 12% På rad 10 till 12 anges de konton som utgående och ingående moms är bokförda på. På dessa rader visas ett belopp inom parantes som är framräknat på momspliktig omsättning inom Sverige, rad 05 och Inköp av varor från annat EG-land, rad 20 utifrån olika momsprocentsatser som är angivna på respektive rad. Använt fel konto för utgående moms, t.ex. konto 2610 istället för 2620 (om momsen är 12%).
Ekaterina dvuzhilova

plock och pack jobb
compatibilism vs libertarianism
podcast image
american journal of epidemiology
msc information systems
arbetsmiljöverket skyddsombud
frilans se

Har man kalenderår är det alltså lagret per 31/12 som skall inventeras. Direkt matchning innebär att ett inköp av varor redovisas mot ett konto för varulager i kontogrupp 14 och att varukostnaden 2611, Utgående moms SE, 25%, 125.

Vid kontering Utgående moms fsg 12% (Skattepl.oms. inom landet.) Momskod 3. Konto, Kontonamn, Debet, Kredit.

Om man anger momsprocentsats som gäller för varje försäljningskonto visas ett framräknat belopp inom parantes på rad 10, 11 och 12, Utgående moms.

2625: Utgående moms, import av varor, 12 %. 2626: Utgående moms VMB, 12 %. 2628: Vilande utgående moms, 12 %. 2631: Utgående moms på försäljning inom Sverige, 6 %. 2632 Vanligt är att man använder konto 2641 för ingående moms vid inköp i Sverige. Det avviker egentligen först när det gäller inköp från utlandet eller vid omvänd betalningsskyldighet.

Observera att för de allra flesta inköp i Sverige redovisas inte själva inköpet utan bara den avdragsgilla ingående momsen i ruta 48 - Ingående moms att dra av. Utgående moms konteras (bokförs) normalt i kredit på BAS-konto 2611 om det är 25%. Detta kontonummer kan skilja sig åt beroende på momssats och kontoplan i ditt bokföringsprogram. Är det 12% brukar det vara 2621 och är det 6% utgående moms är det 2631. Bokföra utgående moms vid försäljning till privatperson inom EU 2021-03-12 · Utgående moms 2 i detta exempel konto 2620 Utgående moms 12%. Utgående moms 3 i detta exempel konto 2630 Utgående moms 6%.